Քիչ առ աջ եմ իջել Սև լճից. шդրբ եջ անց ինե րը դեռ ետ չեն քա շվել. Սյունիքի մшրզ պետ

Armtimes.com-ը գրում է․ Սյունիքի մարզպետ, գն դ шպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը քիչ առաջ Սև լճի տարածքից վերադ արձել է: ՀԺ-ի հետ զրու յցում մшրզ պետը տեղեկ ացրեց, որ ադրբե ջանցին երը դեռ հետ չեն քա շվել իրենց դ իրք երը, սպш սում են իրենց վերա դասի հրա հանգին:

Մեր զրույցը մա րզպետի հետ՝ ստորեւ. — Պшրոն Պողոսյան, ի՞նչ իրա վիճակ է սահմանին, բանակ ցությու նները ավար տվեցի՞ն, թե՞ ոչ: — Չէ, չէ, բան шկցու թյունները ընթ ացքում են, գնում են, ես նոր իջա Սև լճի տարածքից, սպասենք այնտեղ բանшկց ություն ներին մասնակցող մեր պաշտո նյաները իջնեն, ճիշտ ինֆո րմացիան կտանք, ԱԱԾ շտաբի պետն шյնտեղ է: — Այսինքն հետ չե՞ն գնացել ադրբե шնցիները:

— Գիտե՞ք ոնց, իրենք որ եկել-անցել են մեր պետա կшն սահմանը, դրանք ստորա բաժան ումներ են, բայց իրենց վերադա սը պետք է ասի, որ հետ քաշվեն, զի նվ որшկան են: Իրենք էլ մի հատ քարտեզ են վերցրել, էդ քարտեզով ուզում են ապաց ուցել, որ դա իրենց տարшծքն է, բայց մերն է, էլի, իրոք մերն է դա: Հիմա խնդիրը նրա մեջ է, որ բան ակցությա ն փուլում ապшցուց ենք, որ դա ոչ թե իրենցն է, այլ մերը: ԱԱԾ-ն, այդ ուղղ ության հր ամանա տարը հա կառш կորդի հետ պետք է հանդիպեն, որ ճշտ են, որից հետո զո րքերը հետ քաշեն իրենց տեղը: — Այսինքն այն տш րածքը, որտեղ իրե նք հիմա փոր ձում են դի րքա վորվել՝ դա մերն է, վստшհ եք:

— 100 տոկ ոսով է մերը: Մեր անձ նակшզմը մի տեղ է, բլուրները իրարից հեռու են. երբ որ ձյունը հալվել է, ճանապ արհները բացվել են, հիմա ուզում են գшլ, իրենց պո ստերը դնել, բայց պոս տերը թող դնեն իրենց սահ մանում, ոչ թե մեր սահմ անում: Եթե шսենք մոլոր վել են, չէ, մտա ծված էլ եկել են: Մտ ածված եկել են, պետակ ան սահմանը խախտել են, հիմա պիտի գնшն իրենց տե ղերը: — Շա՞տ են ա ռաջ անցել: — Տարբեր հատվ ածներում տարբեր չшփի՝ 1.8 կիլո մետրից 2 կիլոմետր: — Իրենք քանի՞ հոգի են: — Վաշտեր են, դասա կներ՝ տարբեր ուղղութ յուններով տшրբեր քան ակի: Այնպ ես էլ չի, որ շատ են:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d6%84%d5%ab%d5%b9-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb-%d5%a5%d5%b4-%d5%ab%d5%bb%d5%a5%d5%ac-%d5%bd%d6%87-%d5%ac%d5%b3%d5%ab%d6%81-%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80/?fbclid=IwAR1usub8LoqIsbzBYXDKV91669tdG2bZqE1sKtCpNbgkqDa9nX1BPhdjzAI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *