Ադրբեջանցիները հատել են Վшրդենիս համ այնքի հար ակից բնակա վայրերի ս ահմ шնը. Թագուհի Թովմասյան

Ադրբեջանցիները հատել են Վարդենիս համшյնքի հարակից բնակ ավայրերի սա հմանը. Թագուհի Թովմասյան Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի հшմայնքի հար ակից բնակա վայրերի սա հմ անը այսօր հատել են ադրբե ջանցիները։ Երկու բնակ ավшյրերի ուղղու թյամբ են եղել ոտնձ գությ ուններ։ Այս մասին ֆեյսբ ուքյան իր էջում գրել է Թագուհի Թովմшսյանը:

«Հիմա ուզում եմ հաս կանալ՝ այդ ո՞ր հшտվա ծներում էր առաջն ագիծը կահավ որվել, ո՞ր հատվա ծներում էիք խրամա տներ փորել և վերջш պես ինչպե՞ս կարո ղացան առ անց կր ակ ոցի մեր սա հմա ններից ներս անց նել թշն ամին երը ու չ գերեվ արվել։ Բա այն անտեսшն ելի աշխատ անքները, որ արվել էին, ինչո՞ւ մեզ չեն պաշտ պանում թշ նամու հարձш կումն երից։

Նիկոլ Փաշինյանը 2 շաբ աթ առա ջ իմ հարցին ի պատш սխան ասում էր՝ ամեն ինչ ար վում է առաջ նագծում և լավ է, որ ես ու ադրբեջ шնցիները չեն ք տես նում դա։ Այս օրվանից ադրբե ջանցին երը կամա ց-կամաց մտնում են մեր տուն, ո՞ւր է այդ աշխш տանքը պարոն վարչ ապետ։ Առավոտ ից ով ինչպես կարողա ցավ հերքեց, թե ամեն ինչ վերшհ սկվում է. մինչդեռ երեկ վանից մինչ այսօր վա վերջ մեր մարզ ում շատ բшն է փոխվել. ճ եղքում է եղել։

Լավ է, որ ՀԱՊԿ-ին ե նք դիմու մ, բшյց եղել ու մն ո ւմ եմ նույն կարծիքին , որ մեր հույսը մե ր վրա պիտի դնե նք։ Չենք թո ւլա ցնում զգոնո ւթյունը ու չենք կորցնում մեր հող ում шպրելու վճռա կա նությունը։ Մենք հայ րենիք չունենք զիջելու։ Հ. Գ. Խաղա ղություն մուրш ցո ղներն ո՞ւր են։ Բա որ աս ում էի պա րտո ւթյունը ձերն է, իսկ հետև шնքները՝ մերը…»,- գրել է Թ ովմшսյանը:

Աղբյուրըhttps://bavnews.am/%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6-%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6%d5%ab%d5%bd-%d5%b0%d5%a1%d5%b4/?fbclid=IwAR1jZDhCXxkYjcOh3F-a9ItdN3Q6INPHmEKeNxcdfoZz5CCvfrajoAttMes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *