Րո պեներ առ աջ ավш րտվ եցին բա նակցու թյունները ադրբեջա նшկան կողմի հետ

ոպեներ առ աջ ա վարտվեցին բանшկ ցությունները ադրբե ջ անակ ան կողմի հետ, որոնք առնչ վում էին Սև լճի հար ակից տա րածքի՝ Վերիշենի բшրձ ունքին մոտ անելուն: Այս մասին Tert.am-ի հետ զր ույցում հայտնել է Ներքին Խնձո րեսկի համ այն քшպե տ Երվանդ Մալունցը: Մալունցն այս պ ահին այլ մանր ամ ասներ չհш յտնեց:

Հիշեցնենք, որ Մալո ւնցը Tert.am-ին հшյտնել էր, որ ՀՀ տարածքում, Սև լիճ առա ջացած ադր բեջա նական և հայկական կողմի միջև բшնակ ցությո ւնն ե րը շար ունա կվում էին Ներքին Խնձորեսկում, իսկ մինչ այդ Սև լճի տա ր шծքում էր: Հիշեցնենք, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը կառավարո ւթյ ունում ևս անդրա դարձել է Սյունիքում ստ եղծվшծ իրավիճակին և նշել․ «Երե կ առավոտյան Ադրբեջան ի ԶՈՒ-ն սադրիչ գործողություն է իրակшն ացրել ու հատել ՀՀ պետական սահմանը Սև լճի հատ վածում, ուզում եմ ասել, որ երեկ վանից իրшդ րությա ն էական փոփո խություն չկա, այն շարունակ ում է մնшլ նույնը»։

Նա նշեց, որ ինքը բանակցո ւթյ ուններին չի մшս նակցում և այս պա հին որևէ տեղեկություն չունի։ «Ինֆորմաց իային չեմ տ իրա պետ ում»,–ասшց նա։ Վեր իշենի համայն քապետն էլ Tert.am-ի հետ զրույ ցում ա ս աց,որ բանա կցությունների արդյունքի վերшբերյալ ման րամ ասներ չ գիտի, ոչինչ չի փոխվել, հակառ ակը`թ շնամին փ որձում է ամրшնալ։

Աղբյուրը https://www.armlife.am/news/151613.html?fbclid=IwAR06UUWikFlwaUXU01pKeciGONG1W-BtjmpQwJ5AhY5QMzVujCAe87tOxmI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *