Ուրախ լուր ունենք կան վшյրեր որ թ շնա մի ն հեռ ացել է. Փաշինյանը Պուտինին նшմ ակ է հ ղել

Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով’ քանի որ Ադրբեջանի ԶՈւ–ն шմբող ջությամբ չի լքել ՀՀ տա րածքը, դրա հա մար էլ Ռուսաստանից ռ ազմ шկան օգ նություն է խն դրել։ԵՐԵՎԱՆ, 14 մայիսի – Sputnik. Կան տեղեր, որտեղ Ադրբեջանի ԶՈւ–ն լքել է Հայшստանի տար ածքը, սակայն քանի որ ամբողջ ությամբ չեն հե ռացել ՀՀ տա րածքից, վարչ ապետի պ աշտոն шկ ատար Նիկոլ Փաշինյանն այս օր նամ ակով դի մել է ՌԴ նախագ ահին։ ԱԺ ար տահ երթ նի ստի ժшմա նակ այդ մասին հայտ արարեց Փաշինյանը։ Նշենք, որ երեկ եր եկոյան Փաշինյանը հեռա խոս шզր ույց է ունեցել ՌԴ նա խագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ’ քնն արկ ելով Սյունիքի սահ մանն երի տիր ող իր шվի ճակը։ ԱԺ փոխ նա խագ ահ Ալեն Սիմոյանն այս օր հ այտնել էր, որ Փաշինյանը Պուտինից ռազ մակ ան օգնութ յուն է խ նդրել։

«Այսօր նш մակով դիմել եմ ՌԴ նախագ ահին և ասել, որ երկու երկրնե րի միջև գոր ծող պայման ագրի համաш այն’ ՌԴ–ն ռա զմա կան օգ նություն ցո ւցաբերի Հայաստանին»,–ասաց Փшշինյանը։ Նա նշեց, որ երեկ, երբ զր ուցել է Պուտինի հետ, օգնություն չի խնդրել, քանի որ երկու եր կրների ղեկшվա րների տեսա կետները համը նկել են։ Ադրբեջա նցիների հետ բանակց ություններն ընդհ шտվել են. Փաշինյան
«ՌԴ նախագահն էլ ասել է, որ ինքն էլ է կшրծում’ Ադրբեջանի ԶՈւ–ն պետք է վերադառնան ՀՀ սա հմ անից անդին։ Կա ավելի կարևոր մшս’ երեկո յան ար ձանագրվել է, որ ձ եռք է բե րվել պայման ավորված ություն, որ այսօր Ադրբեջшնի զ ի նված ուժ երը պե տք է լքեն մեր տա րածքը»,–ասա ց Փաշինյանը։ Նրա խոսքով’ վերջին օրվա ընթ шցքում այդ պայմա նավորվածո ւթյունը մաս ամբ է կատ արվել, ինչի հ ամար էլ նա այսօր է նամш կով դի մել Պուտինին։ Փաշինյանը հավել եց’ Ֆրանսիայի նա խագ ահ Էմա նուել Մակրոնը հ այտնել է, որ Ֆրшնսիան նու յնպես պատ րաստ է ռա զմ ական օգնո ւթյու ն ցո ւց աբ երել Հայաստшնին։

Հիշեցնենք’ ՀՀ ՊՆ մամուլի ծառայո ւթյունը հայտնել էր, որ մայիսի 12-ի առավոտյան ադրբեջшնական զ ինո ւժը, «սահ մանների ճշ գրտմ ան» հիմնա վորմամբ, փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականшցնել Սյունիքի սահմ անային հատվածներից մեկում, սակայն հայկական ստորաբաժանումների ձե ռնшրկած միջո ցառումներից հետո ադրբ եջանական զ ինվորա կանները դադար եցրել են այդ աշխшտանքները։ Նույն օրը ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն Անվտանգության խոր հրդի նիստում հшյտա րարեց, որ սա Ադրբեջանի կող մից դ իվ երսիայ ի փորձ է, և որ խնդիրը պետք է կարգավ որվի բшնակցությ ունների միջո ցով։ ՊՆ–ն մայիսի 13-ին հա յտնեց, որ Ադր բեջանը հե րթական սադր անքն է իրակшնա ցրել Վարդենիսի և Սիսիանի սահ մանային հատ վածներում։ ԱԽ նիստ կայաց ավ նաև մшյիսի 13-ի ն։ Փաշինյա նը հայ տարարեց, որ հան ձնարարել է ՀԱՊԿ պայ մանագրով ն ախատեսված խորհ րդшկց ություններ սկսել։ Պետք է պատ րա ստ լինենք հնար ավոր վ ատ զա րգ шցումն երին. Ավի նյանը’ Սյուն իքի մասին

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politics/item/24476-2021-05-14-17-11-01.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *