Կшրևոր տեղեկո ւթյուն նպ աստшռո ւների հшմար

Կшրևոր տեղեկություն նպաստառուների համար

Կարևոր տեղեկություն նպաստառուների համար

2021 թվականի հուլիսի 1-ից ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված քաղաքացիները հնարավորություն ունեն ընտանեկան և սոցիալական նպաստը, ինչպես նաև հրատապ օգնությունն ստանալ ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ եղանակով՝ իրենց ցանկությամբ։

Կարևոր տեղեկություն նպաստառուների համար

Նպաստը կամ հրատապ օգնությունն անկանխիկ եղանակով ստանալու համար ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը պետք է դիմի Միասնական սոցիալական ծառայության իր բնակության վայրն սպասարկող տարածքային կենտրոն, ներկայացնի գրավոր դիմում՝ ընտրելով Ծառայության հետ պայմանագիր կնքած բանկը: Քաղաքացու կողմից ներկայացված դիմումը պետք է ստորագրված լինի ընտանիքի բոլոր չափահաս անդամների կողմից, իսկ հաշիվը բացվի դիմողի անունով:

Կարևոր տեղեկություն նպաստառուների համար

Ի դեպ, քաղաքացին իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ դիմելու տարածքային կենտրոն` նպաստը կամ հրատապ օգնությունն ստանալու եղանակը կամ բանկը փոխելու համար

Աղբյուրը https://armbloginfo.ru/%d5%af%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b8%d6%80-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%ba%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0/?fbclid=IwAR1rByIYzBuGxBxGRtLVin5tOhy3wuwTWW5NDVSa96VNv9MaGenAJu44rgU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *