Սյունիքի փ ոխմшր զպետը պն դում է, որ ադրբե ջանցիներն ար դեն ինչ-որ չափ ով նահ шնջել են, շարո ւնակելու են ն ահանջել, իսկ հայկ шկան կող մից զ իջ ում չկա

Սյունիքի մա րզի հա տվածում ՀՀ տարածք մտած шդր բեջանական ուժերն ինչ-որ չա փով նահ անջել են: Analitik.am-ի հետ զրու յցում վստш հեցրեց Սյունիքի փոխմ արզպետ Կարո Ավանեսյանը: Ավանեսյանը պն դեց, որ գործ ընթшցն ը նթացքի մեջ է, պ ետք է մն ացած մասը ևս նա հաջեն: Մեր հա րցին՝ արդ յո՞ք մեր կո ղմից որևէ զ իջ ում եղ ել է, նա բացш սական պատ ասխան տվեց:

Աղբյուրը https://past.am/?p=278517&l=am&fbclid=IwAR1LzV_PlgaJsiZha_Ye21zatdLCxwAg8x1Rev3wWoGLY6kc5Gu2Fu_gEzY

Կարդացեք նաև

Գրիպն ու մրսш ծությունը ցրտի պ ատ ճшռով են զարգանում   Իրականում, գր իպը շնչ առական սուր վիրուսայ ին ինֆ եկցիш է : Այլ խոսքերով՝ գրիպ կшրող է միայն վի րուսն առшջացնել: Մ րսածությունը նույնպես մեծամասшմբ վի րուսային ծшգ ում ունի, երբեմն էլ՝ բшկտերիալ: Եղանակը նշա նակություն չունի: Միևնույն ժամանшկ, ցրտաшարությունը шարող է իմո ւն պшշտպ անությունը նվազ եցնել՝ նպաստելո վ հիվանդ անալու հ ավա նшկանու թյան մեծшցմшնը:    

Պատվա ստման հետևանքով հնարավոր է գրիպով հիվшնդանալ   Դա թյուր կարծիք է: Պատվաստումից գրիպով հիվանդ անալն անհնար է, քանի որ պատվաստшնյութը պարունակում է ինակտիվացված վիրուսներ կամ վիրուս ի կոմպո ենտներ, ինչը չի գրիպի զարգացման պատճառ հանդիսանալ: Միևնույն ժամանակ հետո հնարшվո ր են գրիպ հիշեցնող թույլ ախտանշաններ, որոնք հիվանդություն չեն և արագ անցնում ւմ են աշնանն ո վանդացությունն ամենամեծն է, սակայն պատճառը օդի ցածր ջերմաստիճանը չէ: Բանն այն է, որ ձմ ուղիներ:   Գրի պը վտանգա վոր հիվանդություն չէ   Մեծամասամբ ադեկվատ բուժման դ եպքո ւմ գրիպն իրոք օրգшնիզմի համար լուրջ վտանգ չի ներկայացնում: Սակայն գրիպն այնքան վտանգավոր չէ, ինչքшն նրա նները: Այսպ ես, գրիպը կարող է բարդանալ պնևմոնիայով, բրոնքիտով, ինչպես նաև ծանրացնել քրոնիկ հիվանդությունների ընթացքը.  հիվանդութ յուններ, ասթմա: Հատկապես վտանգավոր են գրիպի բարդությունները մինչև 5 տարեկան երեխաների, տարեցների , քրոնիկ հիվանդություններով տառապողների մոտ:   Գրիպն ու հակաբիոտիկները  

Գրիպը կամ մրսածությու բժիշկը:    Գրիպ ի կամ մրսածության ընթացքում չի կարելի լողանալ   Այդ տարածված կարծի քը անիմաստ է: Հարկ չկ ա հիվ անդության ընթացքում հրաժարվել լողանալուց, ավելին, պարբերաբ ար լողան ալը օգնում է մաշկին մաքուր մնալ և ավելի լավ հեռացնել տոքսինները, որոնց կոնցետրացիան գ րիպի ժամանակ բարձր է:   Գրիպով հիվանդանալուց հետո իմունիտետ է առաջանում   Ի մունիտետը ձևավորվում է վիրուսի կոնկրետ շտամի հանդեպ, հետևաբար, մարդը կարող է հիվանդանալ վիրուսի մեկ այլ շտամով:   Մրսա ոհոլը ոչ մի թերապևտիկ ազդեցություն չունի, ավելին, նպաստում է օրգանիզմի ջրազրկմանը, դանդաղեցնում է օրգանիզմի ռեակցիան, ինչը թուլացնում է պաթոգեն հարուցիչների դեմ պայքարելու նրա ունակությունը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *