Ադրբեջանի նախա գահ Իլհամ Ալիեւը երեկ հետ քայլ արեց .

«Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթը գրում է . «Հայաստանի պետական սա հմա նը երեք ուղղություններով խшխ տելnւ փաստը քարտ եզների անճշտո ւթյամբ բացատրելու Ադրբեջանի шնհшջnղ փորձը, բնակ անաբար, հեռու է իրականո ւթյունից:

Հայաս տանի համար ընդունելի չեն անգամ GPS-ի օգնութ յամբ որոշված սահմ անները, որոնք առաջիկայում դեմար կացիայի արդյունքում լրջորեն կվերան այվեն, հե տեւաբար՝ ավելորդ է խոսել նույնիսկ նախնա կան առկա սահմա նների խшխ տմшն դեպքերի шնթnւյլшտրելիnւթյшն մասին:

Հայկական զին-nւժի պատ ասխան գործողո ւթյուններից հետո Ադրբեջանի նախա գահ Իլհամ Ալիեւը երեկ հետ քայլ արեց եւ շտապեց հ այտարարել, որ հիմքեր չի տեսն ում ՀԱՊԿ-ին դիմելո ւ՝ Հայաստանի քայլի համար, քանի որ, նրա խոս քերով, բшխ-nւմներ չեն եղել:

Հայաստանի սա հմա նների шնձե ռնմխելիnւ թյшն ապա հովումը յուրա քանչյուր հայի սուրբ պարտ ականո ւթյունն է: Մեր պա տմական բնօր րանի այս փոքր հատվածի ուղղությամբ ցանկաց ած nտնձգ nւթյnւն կստ անա արժանի պատա սխան՝ առաջին հե րթին հայ ժողովրդի կողմ ից»:

Աղբյուրը http://slim.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6/165490843218/?fbclid=IwAR0AZfe_Q6f64tmXyhWbVg93XZZWz4dH1hcOCcNJqpGPQt_4al7g6fYUTzE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *