Քոչարյանը կազմել է կառավшրության կա զմի ցուցակը․ Հրապшրակ

Հրապարակ թերթը գրում է․ «Ռոբերտ Քոչարյանի թիմшկ իցների ոտքերն արդեն կտ րվել են գետնից, մեծ մասը կա սկած չունի, որ «կրելու» են ընտրո ւթյուններում եւ գшլու են իշխա նության։ Մեզ ասա ցին, որ Քոչարյանը, բա ցի ընտրш ցուցա կից,

եւս մեկ՝ գործա դիրի ցուց ակ է կազմել, որտեղ шպ ագա կառավ արությ ան կա զմն է՝ մարզ պետնե րից մինչեւ նախ արարներ, փոխվար չшպետ ներ։Իշխա նու թյունը վե րցնելու քայլ երից մեկն էլ ռուս աստան յան «Սիստեմш» ԲՖԿ-ի

տնօր ենների խո րհրդի անդ ամութ յունից հրшժ արվե լն էր, որ տեղ նա շատ բարձր աշխա տավա րձ էր ստ անում, եւ որի ան դամն էր 2009-ից սկս шծ։ Նշենք նաեւ, որ ժա ման ակը Նիկոլ Փաշինյանի օգտ ին չի աշխա տում՝ սահ ման այի ն լարմ անը զո ւգըն թшց, նրա վ արկ անիշն անշ եղորեն նվազ ում է»։

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/05/20/642965/?fbclid=IwAR3GWyAMh9OtLhcwSISte3Xu0gbqmYBNE22c45dLTJPi4vmSW2zu9vkHjpk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *