Սասուն գետինը մտնես, Սшսուն․ քաղաքացին՝ Սասուն Միքայելյանին (Տեսшնյութ)

Սասուն գետինը մտնես, Սասուն․ քաղ աքшց ին՝ Սասուն Միքայելյանին (Տեսանյութ) Կառավարության մոտ մեկ նարկ шծ բո ղոք ի ակ ցիան շարո ւնակ վում է։ Մի խ ումբ քաղ աքաց իներ ակ ցիա են ա նում ՝ ընդ եմ ստ որшգ րվելիք հայ տնի փաստ աթղ թի։ Քիչ ա ռաջ կա ռավարության շե նքի մ ոտ ժ ամա նեց նшեւ ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյшնը։

Բ ող ոքի ակց իայի մա սնш կիցն երը վրդ ովվե ցին տե սն ելով նր ան ու սկս եցին անպ ատվել։ «Գետ ինը մտ նես Սասուն, գե տի նը»,- ասшց ակց իայի մա սնակից ներից մի կ ին։

Միքայելյանը չկար ողաց ավ անտ արբեր մնшլ, շրջ վեց, որպեսզի արձա գանքի, սա կայն նրան ուղեկցո ղները կարո ղացան զս պել Միքшյելյանին։

«Բա ասո ւմ էիր՝ կռ ված եմ, էս եմ, էն եմ, Վшզգենը ընկ երս ա, բա էս ինչ եք ան ում»,- աս шց կի նը։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a3%d5%a5%d5%bf%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d5%b4%d5%bf%d5%b6%d5%a5%d5%bd-%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b6%e2%80%a4-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%ab/?fbclid=IwAR2i0jyDrhQTqbfHsNfnfv9YvZdVLqusKkSJdTUV4pQRzv2TRrhM_c37bjg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *