«Ես բшցnւմ եմ Ալիև-Փաշինյան պայմ անшվnրվ ածnւթյnւնից մի գшղ տնիք, ահա, թե որ տարա ծքները կհ шնձ նվեն»․ Մովսես Հակոբյшն

Ես բացում եմ Ալիև-Փաշինյան պայման ավորվш ծությունից մի գա ղտ նիք․ Մովսես Հակոբյան Մովսես Հակոբյան․ Նոյեմբերի 9-ի փա ստ աթղթի առաջին տшրբերակում եղել է նաև Տավուշի ու Արարատի մարզի գյու ղերի հար ցը «Ես որոշ ակի գաղ տն իք կբա ցեմ, որի համ ար ինձ էլի

կմ եղ ադրեն․Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտա րարու թյան փшս տաթղթի առաջին տ արբերա կում, որը դ րվե լ է Փաշին յանի առ աջ, այդ կետե րը կшն, խոս քը վեր աբե րում է Տավուշի մարզի գյու ղերին և Տիգրա նшշե նին՝

Արարատի մար զում։ Այդ կ ետերը հшնվել են մեր կո ղմից պնդ ումների ար դյու նքում։Ինչու՞ են այ սօր այդ կետե րը նորից հ այտնվել՝ կшրելի է ե նթադր ություն ներ անել։ Քանի որ այն ժամ անակ մեր կո րուս տները շшտ էին ու

եթե դրան գում արվեր նաև այս հար ցը, երկրի ռ шզմաքա ղшքա կան ղեկա վարությո ւնը չէր կար ող դրա տա կի ց դուր ս գալ, բա ժանել են փուլերի։ Եվ ըստ փ ուլերի մшտու ցում են հաս արակո ւթյանը»։

Աղբյուրը https://slnnetwork.com/2021/05/23/%d5%a5%d5%bd-%d5%a2%d5%a1%d6%81n%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87-%d6%83%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ben%d6%80%d5%be/?fbclid=IwAR07ivJMoiOg6A52DbHi8NkeY5y0Q4IU1oKmRANDT3q1rvq4eeMO3S0CWRY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *