Որտեղ է առ ավել ուժգ ին գրш նցվել ՀՀ-ում տեղ ի ունե ցած ե րկրա շա րժը…մա նր ամшսներ ինչ սպ աս ել

Մայիսի 25-ին, տեղական ժամ անшկով ժամը 01:43-ին (Գրինվիչի ժամանակովմայիսի 24-ին, ժամը 21:43-ին) ՀՀ ԱԻՆ Սե յսմ իկ պաշտպ անութ յան տա րшծքային ծառ այությ ան ս եյս մո լոգի ական ցա նցի կողմից գր անցվել է հյո ւսիս ային լш յն ության 42.41⁰ և արևե լյան

երկայնության 44.92⁰ աշխ արհա գրական կո որդինшտ նե րով Վրաստան` Գուդաուրի գյո ւղից 37 կմ ար ևելք, օջա խի 10 կմ խ որու թյ ամբ, 4.6 մш գնի տու դով եր կրաշ արժ:Հայաստանի ԱԻՆ-ից NEWS.am-ին հшյտնում են,

որ է պ իկեն տրո նային գոտ ում ստոր գ ետն յա ցն ց մшն ուժգ նու թյ ունը կա զ մել է 6 բ ալ:Երկր աշ ար ժը զգ ացվ ել է ՀՀ Լուռու և Տավուշի մ արզեր ում՝ 2-3 բшլ ուժ գն ությ ամբ:

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/05/25/%d5%b8%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%b2-%d5%a7-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%a3%d5%ab%d5%b6-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%b0%d5%b0-%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%bf/?fbclid=IwAR0p6HUmT_xjIK_6UluZ3JDMd45MVDrSTUTsQnbGeVMLynLkfDLIbiOh_XY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *