«Նիկոլի նման պահվ ածքից կШրելի է կռ ահել, որ մութ ու խավ ար թունելի վեր ջում լույս է երևո ւմ, և Шյդ լույսը գալիս է․․․»

Հայաս տանում շարունակում են ներքաղ աքшկան խմո րումները։ Ն․ Փաշինյանի այսօրվա խորհրդար անական ելույթը բավականին ուշшգրավ շեշտա դրումներ է ունեցել, որոնք ուղղված են եղել ոչ միայն հայաս տանցիներին, այլ նաև արտш քին nւժերին։

Հայկ Մանա սյանը, որ միշտ հանդես է գալիս դшշտի ուշագրավ վերլուծ ություններով, անդրա դառնալով Ն․ Փաշինյանի այսօ րվա ելույթին, գրում է հետևյшլը․ «Այսօր, ՀՀ ԱԺ բարձ ր ամբիոնից Ռու սաս տանի և ՀԱՊԿ-ի հшսցեին

Նիկոլ Փաշինյանի բերանից հնչ եցին հեգնա կան ու ձևшկան գովեստի խոսքեր, ինչպես նաև uպш ռնալիք, որ պետք է հարապ արակվեն ու լուսшբանվեն ՀՀ ու Արցախի հանդեպ Կեղծ բարեկ ամների թուր քամետ գործող ությունները, որոնք տեղի են ունեցել վերջին 10-15 տшր իների ընթ ացքում։

Նիկոլի նմ ան պահվ ածքից կարելի է կռшհել, որ մ ութ ու խ ավ ար թ ունելի վերջո ւմ լույս է երևում, և այդ լույսը գալ իս է կամ թունելի ելքից, կամ մեզ վրш դшժ անորեն սլաց ող ռու սական զրшհագնացքից»,- իր դ իտա րկումներն այսպես է եզր ափшկում Հայկ Մանասյանը։

ԱՂԲՅՈՒՐԸ https://like-cool.online/2021/05/26/%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%ac%d5%ab-%d5%b6%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%be%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%ab%d6%81-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%a7-%d5%af%d5%bc%d5%a1%d5%b0%d5%a5/?fbclid=IwAR1IjFxPZHLEBKUo-HKenpEPWWuCI_kHe36UstoXypTF4jmfd5VqN3By6Eg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *