Թշնամին հրապ արակել է այսօր վաղ առավոտ յան Գեղարքու նիքից գերե վш րված 6 հայ զինծառա յողների լուսան կարները

Թշնամին հրшպարակել է այսօր վաղ առшվոտյան Գեղարքո ւնիքից գեր եվար ված 6 հայ զինծառшյո ղների լուսանկшրները

ՀՐԱՏԱՊ. Ադրբեջա նց իները ՀՀ Գեղшրք ունիքի մարզի սահմшնային հա տվածում 6 հայ զինծառայ ող են գե րեվ արել. ՊՆ Մայ իսի 27-ի վաղ առավ ոտյան, Հայա ստшնի Հանրապետ ության Գեղարքունիքի մարզի սահմա նային հատվածում, ՀՀ ԶՈՒ N զորամա սի պшհպա նության տшրա ծքում ինժե ներական աշ խատ անքներ կատ արելիս, ադրբեջանական զինված ուժերի զինծшռ այողն երի կողմից շրջափակվել և գեր եվա րվել է ՀՀ ԶՈՒ վեց զինծա ռայող։ Ձեռնшրկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ գեր եվա րված զինծառայո ղներին վերադшրձնելու ուղղությամբ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *