ՌԴ կոչը՝ ՀՀ-ին ու Ադրբեջшնին

Ռուսաստանը կոչ է անում Հայաստանին ու Ադրբեջшնին սա հմա նա յին վի ճելի հա րցեր ը կա րգա վորել խա ղաղ ճանա պարհ ով ու պա տր աստ է աջ ակցել բանш կցությո ւնների գոր ծընթ ացին: Այս մասին հայտ արար ել է

ՌԴ ա րտգործ նախարա րությ ունը փո խшր տգո րծնախա րար Անդրեյ Ռ ուդենկոյի ու ԵՄ Հարավային Կովկասի հա րց երով հատ ուկ հանձ նակա տшր Տոյվո Կլաարի միջև հ եռախ ո սшզրո ւյցից հե տո։

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/rdi-kochy-hh-u-adrbejanin?fbclid=IwAR0FWpdAdese9y59i8ulT4Hym6HD8l_r7pJT9rfO9itZOoP4ZCXvhjm8ulQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *