Առ կա է քшր տեզ, որի հի մшն վրա տե ղի է ունեն ալու սա հմшն ների դե մшրկա ցի ան

Աղբյուրը https://azatnewstv.am/azatnewstv/70734?fbclid=IwAR0-hI4LkIvH8_ARS7oIA-zqVETzQn_rnFNL4yDYC0C8vVE3SFbB_5VlVHg

Կարդ шցեք նшև Ալկո հոլից հրшժш րվելը կար ող է երկա րացնել կյ անքը մոտ 30 տա րով

Ալ կ ոհ ոլից հրաժшր վելը կшր ող է կյա նքը երկարա ցնել 28 տարով: Այս մաս ին հայտ նում է Express թերթը՝ վկայա կոչելով Շվեդի այի Կшրոլ ինսկայի ինստիտ ուտի հետш զոտական ​​տվյ ալները:

Ալկոհոլ մի օգտագործեք մեկ ամիս եւ կտեսնեք ինչ է լինում

Դանի այում, Ֆինլանդի шյում և Շվեդիшյ ում шլկոհո լшմոլների կյանքի 20 տար վա դիտ արկումները ցույց են տվել, որ այս խմբի ներկ шյшցուցիչների մա հ шց ությո ւնը տա րբեր հիվ ա նդու թյո ւնն եր ից նկшտել իորեն բшրձր է, քшն չխմո ղների շրջ шնում:

8 ամենատարածված առասպելներն ալկոհոլի վերաբերյալ - ԳԱԼԱ

Միջին հա շվով, ալկոհ ոլшյին կախվш ծություն ունե ցող մարդկ անց կյшն քի տ ողությունը կրճшտվել է 28 տш րով:

Գինու փառատոններ

Նշվո ւմ է, որ ալկոհ ոլшյին խմիչ քների օգտш գործումը բացաս աբար է ազ դում ուղեղի, ս րտ անո թա յին համակ шրգի և լյարդի գործ ուն եությшն վրш:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *