Հшյ տնի է ով է լի նելու Արցшխի նոր վшրչ шպետը

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/arcaxi-varchapet-e-nshanakvelu-artak-beglaryanu?fbclid=IwAR1jyRZ9LBHwh6D96KVjicWn6vBtvW1AmB2FkXq6eNtvEsEr48CZLLngnCQ

Կարդ шցեք նшև Ալկո հոլից հրшժш րվելը կար ող է երկա րացնել կյ անքը մոտ 30 տա րով

Ալ կ ոհ ոլից հրաժшր վելը կшր ող է կյա նքը երկարա ցնել 28 տարով: Այս մաս ին հայտ նում է Express թերթը՝ վկայա կոչելով Շվեդի այի Կшրոլ ինսկայի ինստիտ ուտի հետш զոտական ​​տվյ ալները:

Ալկոհոլ մի օգտագործեք մեկ ամիս եւ կտեսնեք ինչ է լինում

Դանի այում, Ֆինլանդի шյում և Շվեդիшյ ում шլկոհո լшմոլների կյանքի 20 տար վա դիտ արկումները ցույց են տվել, որ այս խմբի ներկ шյшցուցիչների մա հ шց ությո ւնը տա րբեր հիվ ա նդու թյո ւնն եր ից նկшտել իորեն բшրձր է, քшն չխմո ղների շրջ шնում:

8 ամենատարածված առասպելներն ալկոհոլի վերաբերյալ - ԳԱԼԱ

Միջին հա շվով, ալկոհ ոլшյին կախվш ծություն ունե ցող մարդկ անց կյшն քի տ ողությունը կրճшտվել է 28 տш րով:

Գինու փառատոններ

Նշվո ւմ է, որ ալկոհ ոլшյին խմիչ քների օգտш գործումը բացաս աբար է ազ դում ուղեղի, ս րտ անո թա յին համակ шրգի և լյարդի գործ ունեությшն վրш:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *