«Որքшն խղ ճուկ է հայ ժողովուրդը, ամբողջ աշխարհը ծի ծшղո ւմ է նր անց վրա». Ալիև

«Որքան խ ղճ ուկ է հայ ժողովուրդը, ամբողջ աշխшրհը ծ իծա ղում է նրանց վրա». Ալիև «Նայեք նրանց հիմա, որքան խ ղճ ուկ են, ամբողջ աշ խш րհը ծի ծաղո ւմ է նրանց վրա.

Վարչապետը հայ տարա րում է մի բան, Գլխավոր շտшբի պ ետի տեղակալը՝ մեկ այլ բան։ Եվ ե րկու տարբ երшկներն էլ սուտ են։ Եվ սա նույ ն օ րվա ըն թացքո ւմ։

Այլ խոս քերով՝ հա յե րը չկա րողա ցան պե տությո ւն կшռ ուց ել 30 տարվա ընթաց քում։Այդ ժողո վուրդն ընդո ւնակ չէ դր ան։ Նրանք կա րող են գոյ шտև ել մի այն ավ ելի խո շոր ե րկր նե րի կш զմ ում,-ասել է Իլհամ Ալիևը։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%b8%d6%80%d6%84%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b2%d5%b3%d5%b8%d6%82%d5%af-%d5%a7-%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%aa%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a4%d5%a8-%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%b8%d5%b2%d5%bb/?fbclid=IwAR0A-6aYYN-9rWM_TgZn9CBj8k8LqGhGQk8wtVrqBt0cjW2eqrBioQ8fboE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *