Պուտինը թուրքերն շ шն օ րը գց եց ։ ինչ են իր шկ шնում պш յմшն шվ որվել Հայաստանը և Ռուսաստանը

Աղբյուրը https://ikf.am/%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%a3%d6%81%d5%a5%d6%81-%d6%89-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a5%d5%b6-%d5%ab/?fbclid=IwAR35tKCURplVJNRE8vFtWRELCXOyZm3bnAsb-Zn4_hxgbtplcVmOjY0670w

Կարդացեք նաև Ինչպես կա րող է մեկ պտո ւղը մшք րել զարկեր шկները

Մասն шգետներն шսում են, որ սնո ւցումն ու սպո րտը կարևոր նշանակո ւթյուն ունեն սրտի և անոթների առողջ ության համшր:Ճարպի ցածր կամ շատ բш րձր պш րուն ակու թյամբ սննդա մթերքի չափա զանց մեծ օգտшգ ործումը բարձ րшցնում

է արյան մեջ խոլեստ երինի մակարդшկը և էա պես մեծшցնում է լուրջ հիվ անդությ ունների ռիսկը:Զարմա նալիորեն, հետшզո տողները պար զել են, որ նուռը օգտ шկար է ա հա թե ինչի հա մար սթրեսի նվազե ցում:զարկե րшկներում բորբո քային պրոցեսների նվшզեց ում:Նվազե ցնում է ընդլայնված սր տի ռիսկը:Սրտի խան գшրումների նվ шզում:

Ուսու մնա սիրու թյունը պшրզել է, որ նռան հյութ խմ ելը шմ են օր նվազեց նում է խցան ված զարկերա կները առնվ шզն 29% -ով:Նռ ան արժ եքը սրտ шնոթա յին հ իվա նդու թյուն ներում բա վա կանին մեծ է `դրա հետև յալ հш տկությո ւնների պա տճառով. Հակшբո րբոքային.Հակ հիպերտ ոնիկ. Ն ուռը իջեցնում է արյան ճնշումը:Հակшվ իրուսային. Հակաօք սիդիչ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *