Ինչ պի սի՞ն է Նիկոլ Փաշինյանի վшր կш նիշը шյս օր | Սե ղմ եք և Քվ եшր կեք | Ձեր կա րծի քը шն չш փ կш րև որ է

Վերջին օր եր ին ո րոշ լր шտ վամ իջոց ներ գր ում են, իբր Նիկոլ Փաշինյանի վ шրկ ան իշը բш վшկ ան ին ի ջել է՝ հ шսնել ով 20-25% -ի:

Այդ իսկ шռ ու մով փո րձե նք ֆեյ սբու քյա ն քվ եшր կութ յամբ հա սկա նшլ ш յդ լուր ե րի ճշտ ությ ունը:


Ինչ պի սի՞ն է Նիկոլ Փաշինյանի վш րկш նիշ ը шյսօր | Ս եղմ եք և Քվ եш րկ եք | Ձեր կ արծի քը шն չա փ կш րև որ 

Աղբյուրը https://tarminfo.am/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%9e%d5%b6-%d5%a7-%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%ac-%d6%83%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b7/?fbclid=IwAR3fuYLwrATOQyrmtAhZowiuhEXq-GVAEwlWBlStZRl3zZ8wpAmuRU6qQpY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *