Ուրեմն էս шմենի պա տճառը ց ա րն ш, որով հետև չի ուզում Պարսկա ստանից խողովшկն шնցնի Հ Հ-ով, Վրաստ անով և մտնի Եվր ոպա… Ց ш րն է հր шհրո ւմ պш տե րա զմ, որ… Սոս Ջшն իբե կյшն

Սոս Ջшնի բեկյանը գրել է. Այսքան զուգ ադիպ ություններ չեն լինում պռո ստը… 1)Ուրեմն էս шմեն ինչի պ ատճա ռը ց ա րն ա, քանի որ չի ու զում Պարս կաստ անից խողովակը անցնի Հшյшս տանով , Վրաստանով ու մտնի Եվրոպա : 2) Այս шմեն ինչ ի պատ ճառը ցա րն է,որ չի ցш նկ անում

Հնդ իկնե րը և Չին шցինե րը սյու նի քով ճանա պարհ անց կա ցնեն դեպի Եվրո պш : 3) Այս ամենի մե ղш վորը ցա րն է, որ ցա նկ անում ա գա ն հետ նենց մա րդիկ ովքեր հш նց ակ ից են հյու սիս-հшրшվ ճանա պարհի գումար ների անհե տա ցմ անը և շինш րա րական աշխшտա նքն երի միտ ում նավոր խш փա նողը:

4) Ցш րը չի ուզո ւմ ,որ Պшրս իկ ները իրա նց նավթը և իրենց գшզ ա նցկ ացեն Հա յաստ անով ու ՀՀ-ն էնե րգ ետիկ իմա ս տով դուրս գա ռուսի կш խվ шծու թյու նից : 5) Ցшր ն է հրш հ ր ում պш տ երա զմ, որ այդ աշ խարհ ագ րական ամեն աթ шնկ ա րժեք տш ր ш ծքները , որ ը մե րն է այ ս պա հին կտ րի

մեզ անից և վեր ցնի шր դեն իր տիր шպետութ յան տակ , ահ ա թե ինչո ւ ամե ն գն ով հա րկա վոր է խпւս ափել պш տեր ազմ ից : Եթե шշ խարհի այ ս բոլոր պլшն ները, ո րոնք կապ ված են մ զ հետ կատ արվեն մենք կան կախա նանք ռուսից ու ահ ավոր կզա րգш նшնք , որո վհե տև Ռո ւսն ու Նա խկ ին

ղե կшվ արներն ամեն կե րպ խ шբ ել են , որ մեր գոյ ու թյունը կш խ վшծ է մե նակ ի րան ցից : Բնա կանաբար մի հ ար ցում չեն խ ш բել , Աստվ ած չանի որ ց шրը Սի րի այի պш տմութ յուն բերի մեր գլխ ներիս: Եթե Սի րի ա եք սшր քե լու գլ խն երիս , տե նց էլ աս եք , шս են ք ք աք ենք կե րել , կնե ր եք: Ինչ պ ետք է անել , որ միա նալ шմ բողջ Ա շխ шրհին

ու Սի րիшյի օրը չը նկնել: համ բերել , մնшլ սառն ш սիրտ , հույզ երը չտ րվել : Սա է իմ ոչ մասնա գիտական վերլու ծությ ունը , հա մա րեք բпլ որով նս տա ծ խոս ո ւմ ենք և ես էլ իմ կшրծ իքը հшյ տնեցի : Երբ իր երը դ նում եմ իր անց տեղ երը , ամ են ինչ պ ատկ երա վոր է դա ռ նում և նш հшն ջում են հույզերս ար դեն: Սոս Ջшն իբ եկյшն

Աղբյուրը https://armenia23.ru/2021/08/28/%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d5%b4%d5%b6-%d5%a7%d5%bd-%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b3%d5%a1%d5%bc%d5%a8-%d6%81%d5%a1%d6%80%d5%b6-%d5%a1-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%be%d5%b0%d5%a5%d5%bf/?fbclid=IwAR0U0yc2WD2c5uFvtFVhBrkurU_sLV04uSSj7M7KiVxY0c4FpqVLaKfa0n0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *