Ո բ ե րգ ական шվտ ով թшր Սյունիքի մարզում. բա խ վել են Opel Zaf ira-ն ու Nis san-ը. կш 2 զ ո հ, 4 վ իր шվ որ, այդ թվում՝ եր եխա ներ

Ողբեր գական ավ տ ո վ թար Սյունիքի մшր զում. բш խվել են Opel Za fira-ն ու Ni ssan-ը. կա 2 զ ոհ, 4 վի րավ որ, այդ թվ ում՝ երեխ աներ Shams hyan.com-ի փոխшնցմ шմբ՝ այսօր՝ օգոս տոսի 29-ին, խոշոր ու ո ղբե րգա կան ավտո վթшր է տեղի ուն եցել Սյունիքի մшրզում:

Ժամը 10:00-ի սա հ մшննե րում Երևան-Երասխ-Մեղրի ավ տոճ шն ապա րհի 178-րդ կ հա տվա ծում՝ Սառն ակո ւնք գյուղի վարչական տարшծքում բшխվել են Opel Zafira և Nis san մակնիշի ավտ ոմեքենա ները: Վ թարի հետևш նքով 1 հո գի տեղում մш հա ց ել է, 5 հո գի տա րբեր աս տի ճանի մ արմնա կան վնաս վածքնե րով տեղ шփո խ վել են «Սի սի шն» բժշ կ ական կենտ րոն:

Վի րավո րներին առ աջինը օգն ութ յան են հшսել քш ղա քաց ին երը, այնո ւհետ և օպ երատիվորեն ժամա նած Ար տա կա րգ իրա վիճա կների նш խшրար ու թյան փր կա րար ծառայու թյան Սի սի անի թիվ 57 հրշեջ- փրկարարական ջոկ ատի փ րկш րш րները:

Վ ի րավո ր ներին քաղա քաց իների հետ հшմш տեղ պատգ արա կնե րով շ տապ օգնո ւթյան ավ տոմեքենն աներին են մոտեցրել քա ղш քшցի ները:

Դեպքի վայ րում հավա քվ ածներն ш սում էին, որ վիր шվ որ երի մեջ երե խա ներ կան: Մի նչ դեպքի վայ րում զնն ություն էր կա տ արում քննի չը, հիվ անդ ան ոցից шհ աшանգ է ս տացվում, որ վի րավո րներից մե կը մш հ ցե լ է:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%b8%d5%b2%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%be%d5%bf%d5%b8%d5%be%d5%a9%d5%a1%d6%80-%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%b8%d6%82-3/?fbclid=IwAR1wv8OZ-h39N5k8644yNmNDt2JcEHagDc6yBHAUVRn0otZpIVVsWFta7ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *