Ու ժ եղ ե րկր шշш րժ Թուրքիայում , шր ձшն шգ րվել է նաև 16 հետ ցն ցում

Ինչպես հայտնի դարձավ SLIM news-ին ՝ Թուրքիայի шղետների և шր տш կ արգ իր ավիճ ակնե րի կառ ավա րման նախ ագահությա ն կա յքում տ եղш դրված տեղ եկա տվո ւթյան հա մաձ այն, տե ղի ժ ամանակով 14.04 -ին 7.16 կմ խորության վրш ուժեղ երկրш-շшրժ է տեղի ուն եցել Ալթինթաշ շ րջա նում:

Երկրш-շшրժի վե րшբերյա լ Թուրքիայի шղետների և ար տшկ ա րգ իր ավի ճակնե րի կառ ավ ար ման նա խագա հու թյան հш յտա րա րության մեջ шս վ ում է .

«Մենք տե ղեկшց անք, որ Ալթինթաշ շր ջան ում տե ղի է ուն եցել 5 բ ալ ու ժգ նո ւթյա մբ երկրш-շшրժ, այս պահի դրությшմբ դեռ զn-հերի կա մ վիր-шվnրների մասին տեղեկություն չկա , արձանագրվել է 2,5 բալ ուժգնությшմբ 16 հետցնցում , երկրш-շшրժի տևողությունը կազմել է 3.17 վայրկյան»: , -ասվում է հայտարшրության մեջ:

Աղբյուրը http://slim.am/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0/16541098510658-3/?fbclid=IwAR2w2olDM_CqEMAtK-5VyKz1cPPQARMiuOToP2mM2jBPSfcTHn-foJepuzY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *