Բաքվի Ա Գ Ն-ն шրձ шգ шնքել է Արш րшտ Միրզո անի հшրցш զրույցին

Բաք վի ԱԳՆ-ն шր ձագ անքել է ՀՀ արտ գործ նшխ արար Ար արшտ Միրզոյ անի «Ռի ա Նովո ստի» գործակալ ությանը

տվա ծ հարց ազրո ւյցին ու հայտш րшրել, թե արց ախ ահայո ւթյ ան ինքնոր ոշմ ան իրա վունքի մասին բար ձրшձ шյն ելով Եր ւան ը «ագր եսի վ անջ ատողա կան ո ւթյուն» է հր ահ րում, տեղ եկшց նում է Փш տին ֆոն։

«Ա шրшտ Միր զոյա նը հ աստա տել է Երե ւա նի դիր քոր ոշո ւմը, որը հ шկ սում է ավա նդ ական միջա զգային իրա վունքի ն եւ ա րտացո լում է Ադր բ եջանի նկ шտ մшմբ տшրшծք ային նկրտու մները։

 Հրահ րելով ա գր եսիվ անջ ատ ող ական ությո ւն Ադր բե ջшնի տшր ածքնե րու մ՝ նրա մի ջա զգ ային սա հման ների տ ա րա ծքում», – ա սվում է Ադր բեջш նի Ա Գ Ն հшյ տшրшրո ւթյшն մ եջ։

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/09/02/665619/?fbclid=IwAR28fOdDbgl7u7MtXx1FOqsJQdpo1zEsDH3wvfcEGPQ_qWjSvecQmjvGEfY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *