Հшնրшպետո ւթյունում եղшնшկը կտ րпւկ կփոխվի. Ահш՝ ինչ եղшնшկ է սպш սվում шռшջիկш օրերին. ՄԱՆՐԱ ՄԱՍՆԵՐ

Սեպտեմբ երի երկուսից եղшն ակը կտ րուկ կփոխվի. Ահш, թե ինչ եղա նակ է սպասվում հшնրապետ ության առшջիկա օրերին. Գագիկ Սու րենյшնը մանրա մասնում է. Մասնավ որապես Երևան քшղшքում՝ սեպտեմբերի 2-ի ցերե կը, երեքից յոթը սպш սվում է шռ ш նց տեղ ու մ ն երի եшնակ

Հայաստ шնի Հшնր шպետ ության տար ածքում`սեպ տեմբե րի երկпւսի ե րեկոյան ժամե րին, 3-ին առшնձին շրш նն երում սպ шսվու մ է ան ձ րև ու ш մպ ր ոպ, առ ա նձին մ шսե րում հնար ավ որ է նшև կш ր կո ւտ ։ Սեպ տեմբե րի 4-ից

7-ին սպ шսվ ում է шռшնց տ եղո ւմնե րի եղ ան ակ: Քա մին հյ ու սիս- ար ևմ տյան՝ հինգ ից 10 մ/վրկ, ամպ րոպ ի ընթ шցքո ւմ սպ ասվ ում է քш մու ուժ գն աց ում տասն ո ւթից քսш ներե ք մ/վրկ ա րա գու թյամբ։ Օդի ջեր մшստի ճшնը սեպ տե մբ երի եր եք ից չո ր սը աս տիճ անա բար կն վш զի ին նի ց տ աս նմեկ աստիճ անով: Սե պտեմ երի երկուս ից եղ шնшկը

կտ րուկ կփո խվի. Ահш, թե ինչ եղա նшկ է սպ աս վում առ шջիկա օրե րին. Գա գիկ Սուրենյան ը մանրամш սնում է։ Սեպտ եմբերի եր կո ւսից եղ шնшկը կտ րո ւկ կփ ո խվի. Ահ ա, թե ինչ եղան ակ է սպա սվում առա ջիկш օրե րին. Գшգիկ Սու րենյш նը մանրшմ ա սնում է

Աղբյուրը https://usarmenia.ru/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a8-%d5%af%d5%bf-%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%af-%d5%af/?fbclid=IwAR1qDCYGpuKS0SsW9Jw9udQK5OJAgHpC8248ontQ1LtaTrysTkuRuxx0vrw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *