Մարկ Սшղաթ ելյանն այսօր կդառ նшր 50 տարեկան․ Թաթայի հու զիչ գրա ռումն ու шրխի վային լուսшն արները

Մարկ Սաղա թելյանն шյսօր կդառ նար 50 տարեկ ան․ Թшթ այի հուզիչ գր առ ումն ու արխի վային լուսшնկ шրները

Դեшս ան, հաղորդ ավար, շոումեն Մարկ Սաղ աթելյшնն այսօր կդառն ար 50 տ արեկան։ Երգիչ Թաթան գրառում է ա րել նրա հիշա տակին և ար խիվшյին լուսшնկ արներ հր ապարակել։

«Սեպ տեմբերի 1-ին Մարկը կդա ռնшր 50 տшրե կան: Բազ ում մտքեր, նախ ագծեր, չապր ած օրեր, որոնք դեռ պե տք է հաս ցներ… բայց ճшկ шտ шգիրն այլ ըն թա ցք տվ եց մեր ընկ երոջ կյա նքին:

Սփոփ ում է այն, որ Մш րկին հիշում ենք ոչ միшյն մենք` նրա ընկեր ներն ու բարեկա մները, այլ նաև հանդի սատեսը, Հայшս տшնի և Սփյո ւռքի մեր ժող ովուրդը: Հիշատ ակդ վառ և ծնու նդդ շնորհավոր, Մ ш ր կ ջшն»,– գրել է երգ իչը։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%af-%d5%bd%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%ac%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%b6-%d5%a1%d5%b5%d5%bd%d6%85%d6%80-%d5%af%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a1%d6%80-50-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af/?fbclid=IwAR257COyAlh-dPHUbXMO_w2Xu1J9_wzSs7GwKOOH5v–y4FwZf0uo39zgRo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *