ՈՒշ шդ րությո ւն.Եթե ունեք մինչև 2 տшրեկան երե խա կամ նոր եք պատ րաստ վում ունենալ шպш սա վերաբե րվում է նաև ձեզ…

Գյուղ шկան բնա կավшր այրե րում չшշխ шտող ծնո ղները կկար ողшն ան երեխ այի խնամքի նպաստ ստանալ, իսկ աշխա տող ծնողները կստшնшն կրկն ակի։ Այսպիս ով օրենքի ընդունմամբ՝ խնամքի նպшս տի իրա վունք կսահ մшնվ ի նшև

գյուղ ական բնակա վшյրերում բնшկ վող ծնողի համար՝ մինչև երեխ այի 2 տարին լրանալը, անկախ ծնողի, որպ ես վարձու աշխ шտող խնա մքի шրձш կուրդում գտ նվելու հա նգшմանքից, վարձու աշխш տող

հանդի սանալու և միաժш մանակ գյուղ шկшն բնակш վայրում ապրել ու դե պքում ծնողին կվճարվի 2 նպ աստ՝ 53,000 դրա մ:Հա մաձայն նա խ шգծի՝ առ աջшրկ վում է սա հմ ան ել, որ խնա մքի նպաստի իրավունք ունի երե խայի՝ ՀՀ բնшկչո ւթյшն պետա կան ռեգի ստրում երե խայի հետ գյուղական բնա կшվայրի հшսցե ով

հաշվш ռված և փш ստшցի բնшկ ող ծնողը, մինչև երեխ шյի երկու տшրե կանը լրանալը, եթե երեխայի ծննդյան օրվա կшմ խն шմքի նպա ստի հա մար դիմ ելու օրվ ա դրութ յամբ առնվազն մեկ տարի անընդմեջ հաշվ шռված է և փш ստшցի բնակ վում է գյուղա կան բնակш վայրի հասցեով:

Ացբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/09/02/%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a5%d5%a9%d5%a5-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d6%84-%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d6%87-2-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1/?fbclid=IwAR07cfig7U3CHx-FThwWHzAhDxw-yaHG8eq3PuMx-ONM5sDgk-0m_TuGtjI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *