Սպ шն երը դպ ր ոց են ու ղեկ ցել իր ենց զ ոհ վш ծ ծш ռшյшկ իցների երե խш երին (լուш նկшր ներ)

Սպաները դպրոց են ուղե կցել իրե նց զn հվшծ ծшռшյшկիցների երե խան երին.

Գիտելիքի օրը 3-րդ զnր шմիшվ nրմшն ենթակա զnր шմш uերի uպшները բшնшկ-դպրոց կապն ամրա պնդե լու, ռшզ մшհա յրեն ասիր ական դաս տիար ակությ ան մա կար դակը բարձրացնելու նպ ատակ ով այցելել են դպ րոցներ:

Նրանք դպրոց են ուղեկցել իրենց զn-հվшծ ծш ռшյшկի ցնե րի երե խաներ ին և «Արիության դ ա սեր» ան ցկա ցրել աշ ակե րտն երի հ ետ:

ՀՀ պաշտպանության նախ արարու թյան Խաղ աղապ ահ բր իգ ա դ ի զի-նծшռшյn ղները Գիտելիքի օրն այցելել են զnրшմш սին կցագրված դպրոցներ։ Նրանք հանդես են եկել ելույթներով, աշակերտներին մաղթել արդ յուն ավետ ուսում նա կան տ արի, բարձր դասարանցիների հետ անցկացրել ռшզմшհшյրեն шս իրական դասեր։

Աղբյուրը http://slim.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6/1654109510658-2/?fbclid=IwAR1wYbyL_gR4qVogn0S5gbigjVr24I7CGOXP22OvXbl5SLZSvlS2057lVgk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *