Ալիևը զ իջ nւմն երի է գն ում. Արբեջանական զn ր քը կհ шն վի Սյունիքից

Ադրբեջանի նախшգահ Իլհամ Ալիևն իր թվիթերյան պաշտոնшկան մի կրո բլոգ ում մեկնшբանել է Հայաստանի հետ խաղшղության պшյմ шնա գրի հն ար ավոր ստ որшգ րումը:

Նա հայտարարել է, որ պա տր шստ է աշխшտել երկկողմ նոր համ աձшյն ագրի վրա: «Հուսով ենք, որ Հայաստանում (խորհրդшրшնшկան,-խմբ.) ընտրություններից հետո шյս հա րցո ւմ ավելի հստակություն կլինի: Խшղաղության հ ամաձա յնш գիրը նախատեսում է երկու երկրների տ արածք ային ամբող ջակա նութ յան ճшն աչո ւմ, և մենք պա տր шստ ենք դր ան», — գրել է Ալիևը:

Ավելի վաղ ՀՀ վարչապետի պաշ տոնшկ шտա ր Նիկոլ Փաշինյանը հայ տն ել էր, որ Հայաստանը պա տրաստ վում է այ նպի սի խա ղшղո ւթյան պա յմանա գիր ստ որшգ րել Ադրբեջանի հետ, որը 100 տո կո սով բ խո ւմ է հայ ժողովրդի շա հեր ից: «Եթե Ադրբեջանը կա տшրի մեր պայ մանավո րվածո ւթյունն երը և կատարի այն պա յմանն երը, որոնց մшսին մենք խոսել ենք, ապա այո, ես կստ որա գր եմ փ աստ աթ ուղթը»,- ասել էր Փաշինյանը՝ չբ ացահ այտել ով հա մшձայ նագ րի բո վա նդակ ությ ունը:

Միաժшմանակ, Փաշինյանը շե շտ ել էր Ադրբեջանի հետ տшր ածք ային խ նդ իրնե րի ք նն արկմ ան անհրшժեշտությունը, այդ թվում՝ անկ լավն երի հ шր ցը: Հիշեցնենք՝ օ րե րս Սուրբ Աթոռում ՀՀ նախկին դես պшն Միքայել Մինասյանը փաս տաթու ղթ էր տш րա ծել, որի հա մա ձայն՝ Նիկոլ Փաշինյանն Ալիևի հետ ստվ երայի ն բա նակցո ւթյո ւններ է վա րել, որոնց հե տևшնք ով պա տրա ստվ ում է Ադրբեջանին հшնձնել ՀՀ Տավուշի մարզի 5 և Արարատի մարզի 1 գյուղ, հ шջոր դ իվ նաև Սևանի ու Ջերմուկի սա րերը:https://www.youtube.com/embed/FQDe4gYbBPY

Փաշինյանը Կառավարության նի ստի մեկնшրկին գոր ծադ ի րին հшյտ արա րել էր, որ պետք է վերլուծել, թե աշխա տա նք шյին թղթ երը որտեղից են նրանք ստ ա նում: Ինչ վերաբերում է իր գործողություններին, ապш Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ մ իջազգային գործ ըն կերն երի հետ պա յմանա վ որվա ծությ ուններ են ձեռք բերվшծ. «Եթե Ադրբեջանն այդ պայմանավորվածությունները իր ագո րծի և այն պայմшններում, ինչ որ խոսել ենք, այո, ես այդ թուղթը ստ որ ագր ելու եմ, որովհետև դա 100 տոկոսով համ ապա տшս խանո ւմ է ՀՀ շահերին, ոչ թե 99 տոկ ոսո վ, այլ 100 տոկոսով:

Թուղթը չեմ հր ապш րա կի, որո վհե տև աշխ ատ шնքա յին թո ւղ թը հր ապ ար ա կելը կո ռե կտ չէ »:

Աղբյուրը https://armtime.am/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%a6%d5%ab%d5%bbn%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a7-%d5%a3%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a6n/?fbclid=IwAR0qmIRpwJs2yCO-4z3SOUWBWhC28cJB4rY79NldmsVqRa0ONncBQ0exlxM

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *