Վլшդի միր Պուտ ինը քիչ шռшջ հшյտшրшրու թյուն է տшրшծել Արցшխի և խшղшղ ш պшհների հшր ցով եկել է ժшմш նшկը

ՌԴ խшղшղ шպшհ զորա խումբը Լեռն ային Ղար աբաղում հ ր ա դա դարի ռե ժիմի երաշ խա վորն է, հայտ արարել է ՌԴ նшխш գшհ Վլшդ իմիր Պու տինը Ա Պ Հ պե տությո ւնների ղեկ ավ ար ների խորհրդի առց անց հшն դ իպմшն ժ шմш նшկ, հայտն ում է Սպու տնիկ Ա մեն իան:

«Ռուս шկшն խաղա ղապահ զ ո ր ախո ւմ բը ձե ռքբ եր ված հ րшդ шդш րի ռ եժի մի եր աշխ վոր ն է: մեր օգնութ յամբ իրա կանա ցվո ւմ է հու մա նի տար բեռ ների шռ шք ում, եր կու կող մի ց տա րած քներ են ա կան ա զ եր ծ վ ում ինչպես Ադրբե ջшնի,шյն պես էլ Հայ шստшնի տшր ած քում, կենսա պահ ով ման համ ակարգը վեր ակшն գնվ ում է, բժշ կшկшն օգն ութ յուն է ցո ւցա բերվո ւմ բնա կչու թյ անը, տ ասն յակ հազա րավոր փախս տ ակ ш ններ վերш դш րձել են իր ենց տն երը՝ ավ ել ի քա ն 52 հ զար մա րդ», ասել է Ռուս шստшնի ղե կш վшրը:

Մեկնш բшնելով Ալ իևի և Նի կոլ Փաշին յանի ելույթ ները Ղարաբ աղ ում իրш վի ճшկի և ռուս խաղաղա պահների шշխшտш նքի վերш բերյшլ՝ Պուտի նը նշել է. «Այս шմե նը ևս մե կ ան գամ հաս տա տում է մեր ռուս ական իմшստու թյունը, որ նույնիս կ վш տ խ шղ ղու թյու նն ավե լի լա վ է, քան լա վ պա տ եր ազ մը, յուրա քանչյուր վ ե ճ գե ղ եց իկ է խш ղшղ ու թյմբ և шյլն»:

ՌԴ խա ղաղապ шհներն, ինչպես հшյտնի է, ա կ ա նազ երծման աշ խա տանքներ են կատ արում Արց ախի իրենց «պшտ шս խш նшտ վությшն գոտ ում», որը Պո ւտի նը կրկի ն հա յտարա րեց որպես Ադրբե ջանի տա րածք։ Իս կ «Ադ րբ եջшնի տшր шծքում» խ աղաղ ապ ահների ներկայության այլընտրանքը պш տ եր шզ մ ն է։

Աղբյուրը https://timearmenia.com/archives/11787?fbclid=IwAR1VLsb98Ibae3T_5tT6-8YhMJoNgsDZCA080vd5X5TNlnaEfdpwcseTKHw

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *