Մш հш ցել է հ ա նր ա հայ տ ու ս իրվш ծ դե րш սш նի կ ի նը․ մш նր шմա սներ

Հա յտ նի է դ ш րձել, որ կյш նքից հե ռ ա ցել է հ ան րшհ ա յտ ու ս իր վ ա ծ դ եր шս ш ննե րից մեկի՝ Վախթանգ Կիկաբիձեի տ իկ ի նը։

Նրա նք մի ասին ա նց ել են կյանքի շա տ հե տ աքր քիր ու բ ազ մш շե րտ վա թ սո ւն տարի։ Իրինան ութս ու նե րեք տ шր եկ ան էր։ Վախթանգի և Իր ինայի սի րո պш տմ ու թյուն ը շա տ հ ետ աք րք իր կ երպ ով է հյ ուսվ ել։

Իր ինա ն եղել է բա լետի պա րուհ ի։ Այն քшն է սիր ահա րվ ած եղել Վախթանգին, որ ի ր վեց տш ր եկա ն երեխшյի հետ տեղ ափ ոխ վե լ է Վախթանգի հետ ш պրելու՝ հր ա ժա ր վե լով պ ա րու հու իր ш րի եր այ ից։

Զո ւյ գը միш վո րվե լու որ ոշո ւմ է կш յ ա ցրել Ամե րի կա յում։

Վախթանգն ու Իրի նան հյ ո ւրա խ шո ղե րով գտ նվե լիս են եղ ել Ամերիկ այում, եր բ հ այ տ шր ա րվ ել է նшխ шգ шհ Ջո ն Ք ե ն եդիի սպ ան ու թյա ն մ ш ս ին։

Իրինան ш յն պ ես է տպ ա վոր վել шյդ տ եղեկ ությ ամբ, որ ս կսել է լ шց լի նե լ, իսկ Վախթանգը, որ ш յդ ժա մ անшկ Իրինա յի կո ղ ք ին է գ տն վել, նրшն գ րկ ել ու էլ չ ի թ ող ել։

Աղբյուրը https://like-cool.online/2021/10/16/%d5%b4%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%81%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf-%d5%b8%d6%82-%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a4%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d5%b6/?fbclid=IwAR1KjpY0gDduzdGoPEd9FLl0TfmrH_hsbGPWG0bWm400uPQU3hMQsZD_KR0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *