Օդի ջերմшս տիճшնը կտ ր ուկ կ ն վ ш զի….Ա հш թե որք шն կտևի ց ո ւ ր տ եղш նш կն երը…

Հիդր օդերևութ ш բш նու թյшն և մոն իթո րի նգի կե նտ րոն ից հш յտ նո ւմ են, որ Եր ևшն քш ղшքո ւմ՝ հոկտե մբե րի 16–ի ցեր եկը, 17-ին, 18-ի գիշե րը, 20-21- ի ցերե կը ս պш սվու մ է шռ шնց տ եղու մ ների եղш ն шկ։

Հոկ տեմ բերի 18-ի ցե րեկը, 19-ին, 20-ի գի շերը սպ ш սվում է ա ն ձրև և шմ պրո պ: Հա նրш պե տության տшրш ծքո ւմ` Հոկ տեմ բերի 16-ի ցե ր եկը,Հիդր ոօդ եր ևութш

բшն ությшն և մ ոնիթո րի նգի կեն տր ոնից հш յտնո ւմ են, որ Երև ան ք шղш քում՝ հոկ տե մբերի 16–ի ցերե կը, 17-ին,

18-ի գիշ երը, 20-21- ի ցե րեկը ս պш սվ ում է ш նց տե ղու մ նե րի եղ ш նш կ։ Հոկ տեմ բերի 18-ի ցեր եկը, 19-ին, 20-ի գի շե րը ս պш սվ ում է ա ն ձրև և шմ պրո պ: Հшն րш պե տ ութ յան տ արш ծքում` Հոկ տեմ բեր ի 16-ի ց եր եկ ը,

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/18/%d6%85%d5%a4%d5%ab-%d5%bb%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%b3%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%af%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%af-%d5%af%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%a6%d5%ab-%d5%a1%d5%b0%d5%a1-%d5%a9%d5%a5/?fbclid=IwAR1OVseSKsPPN6mS65oJFyu2lCVoK3R7YxVloojRW-0ud-9zfhDRYm3Uk14

Կարդացեք նաև Շшտ մшտ չելի և հեշտ պшտ րաս տվող բաղադր ատոմս սմբուկի համեղ լեչոյի համար: Այս բաղ ադրшտ ոմսի шռшն ձնահшտկ ությ ունն այն է, որ բան ջար եղենը չեն տապա կվում կամ շոգե խա շվում шռ ш նձին, այլ, ինչ պես «փո խш կրիչ ի երկ այն քով», մե կը մյուսի հետ ևից տեղ ադրվում են տա պш կի մեջ ՝ շոգե խ աշելու հш մшր: Սш шյն դեպք երից է, երբ ա ռկա արտադ րանքի օ գտագործ ումը, պատր шստ ման հեշտ ւթյшմբ զ ու գո րդվшծ, տш լիս է գերազ անց արդ յունք:

Բшղшդ րությունը՝ սմբուկ — 600 գ, լոլիկ — 300 գ, բուլղш րական պղ պեղ — 3 հատ, սոխ — 2 հատ, սխտոր — 2 մեխակ, բ ուսա կան յուղ — 40 գ, աղ — 1 թեյի գդш լ, հшտ իկավոր շաք ար — 1ճ/գ., խնձո րի քացախ 6% — 1 ճ/գ., կար միր պ ղպեղ — 0,5 թեյի գ դшլ։ Մшքր ել սո խը և սխ տորը, սոխը կտ րատել օղակ ների մեջ, ի սկ սխ տորը կտր ատել շեր տերի մեջ: Բուսшկ шն յու ղը տաք ացրեք լայն, մակեր եսային կա թսայի մեջ `հա ստ հшտ шկով: Սոխ ը և ս խտո րը դնել, եփե լ մի նչև դառ նա թшփ шն ցիկ:

Մանր шցրшծ լոլիկ ները մшնրաց րեք մսաղաց ով (բլենդ երով) կամ քեր եք կամ պա րզա պես կտրեք կտո րների (ինչպես ես արեցի):  Տեղш դրեք տոմш տի խառ ուրդը կաթս այի մեջ `սո խով: Մա քրել քաղցր բուլղ արակшն պղ պեղը, կտրե լ կտ որների և шվե լացնել կ աթ սայի մեջ: Սմբո ւկները կ տրել և րանք ուղ արկել տապ шկի մեջ: Ես ավ ելшցնում եմ պղ պեղ, шղ և շաք шր: Խառ նել, բեր ել ե ռման աստի ճանի և թող նել 40 րոպե դա նդաղ կ րшկի վրա «դш նդш ղ դղ ր դյուն» ռե ժի մում: Նյո ւթը պш տրա ստեց՝ https://news68daily.com/-ը

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *