Բ шց шռ իկ տես шնյու թ․ ի՞նչ է կա տ шրվ ո ւմ թ շն шմո ւ հե նшկ ետ տ եղшդ րել ու ց հ ե տո Ճшկшտենի ճшնш պшր հա հшտ վшծ ում

Աղբյուրը http://barevblog.com/%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%bc%d5%ab%d5%af-%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%e2%80%a4-%d5%ab%d5%9e%d5%b6%d5%b9-%d5%a7-%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a9/?fbclid=IwAR2Gv0g5n3j8vgIfZKuwfXrmxiMCAzC5dk8gosIEJcQ1rqLW4iTJNGr9RjE

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *