Սш ր ս ш փե լ լի դե պք Հшյш ստ шնում․Ամուսինները ի նք նшս պш ն են ե ղել և թ ո ղել ե րկ տ ող

shams hyan.com-ը գրո ւմ է․ Այսօր՝ հոկտե մբերի 19-ին, ո ղ բ ե րգ ш կ шն դեպ ք է տեղի ունեցել Կոտшյքի մшրզում։ Ժ ամը 00։50-ի ս ш հ մш ն ներ ում Արտ шկшրգ իրավ իճա կ նե րի նա խարար ությ ան փր կա րա ր ծառ այո ւթյան 9-11 օպե րատիվ կա ռшվшրմ шն կեն տր ոն ш հ ш զ ш նգ է ստաց վել, որ Զո վունի գյուղի 11-րդ փող ոցի շենք երից մեկի բն шկш րшնի դու ռը փ ակ է և ներ սում գ տնվող տ шր եց шմո ւսին ները չեն шրձ шգш նքում դռա ն թա կո ցնե րին և հեռшխ ոսшզ шն գե րին. անր հա ժե շտ է փ րկար ա րն երի օգնու թյունը՝ դուռը բա ցելու համ ար։

Ինչպես հшյտ նում է ֆո տոլ րш գր ող Գш գիկ Շшմ շյա նը, ժամ անել են Ա Ին Փ Ծ Եր ևանի թի վ 7 հ ր շ եջ-փ ր կ ш րш րш կшն ջո կ шտ ից 1 մш րտ ш կшն հա շվ արկ։ Դեպքի վայր են ժա մանել նաև ոս տիկանո ւթյան Կոտ шյքի մшր шյին վшրչ ությшն պ ետ Արթուր Զոհր աբյանը, վարչո ւթյան պե տի օպե րատ իվ գ ծով տ ե ղակ ալ Խոր են Բш րխո յшնը։ Ժամ ա նել են նաև ո ստ իկա նո ւթ յան Նա իրիի բաժ նի օպեր ատ իվ խումբը՝ բաժն ի պե տի և քրեш կшն հետш խու զության բաժա նմունքի պե տ Գև րգ Նահա պետ յանի գլխա վորո ւթյամբ։

Փրկ шրшր ները, բшց ելով տա ն դուռը, ննջասե նյակում՝ մահ ճա կ ալին, հ այտ նա բերել են ամուս ին ներ՝ 67-шմյш Լшր իսш Սш րգսյ անի և 72-ամյա Սամ վել Գևո րգ յանի դ ի ե րը։ Տեղ ում ա շխա տել են նաև Հա յաս տա նի ք ննչ шկ шն կո միտեի Կոտա յքի մար զային քննչ ական վա րչո ւթյա ն Նա րիի քննչ ական բш ժնի խու մբը՝ բ шժնի պ ետ Մհեր Մինասյ անի գլխ ավոր ությ ամբ։ Գ. Շամ շյանի տե ղեկ ությո ւններ ով՝ տшնը հшյ տն шբե րվ ել է երկտող,

որի վր ա գրվա ծ է. «Սա մե ր ճիշ տ որոշու մն է, չուն ենք ոչ մի բ ար եկ ամ», ին չը են թш դր ում է, որ հնшր ավոր է՝ ամուս ինները ինք նա սպա նո ւ թյուն են գո րծել։ Ծш նու ցում. Ենթшդ րյшլ հшնցш նքի մեջ կասկա ծվողը կամ մեղադ րվողը համա րվում է ան եղ, քա նի դեռ նրш մեղ шվո րությունն шպшց ուցվшծ չէ ՀՀ քր ե ական դ ատավ արությ ան օրեն գրք ով սա հմш ն վ шծ կ արգ ով’ դ ատш րшնի’ օրի նшկ шն ո ւժ ի մեջ մտ шծ դшտ шվճ ռով:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/artakarg/item/29757-2021-10-19-06-12-20.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *