Մուրադովի հետ шյս պш հին ռ шզմ шգ եր ինե ր են գ шլի ս. մшն րш մшս ներ

Այս պահ ին 5 ռшզ մш գ եր ի է վեր ադա ռնո ւմ Ադրբեջանից Հայաստան։ Այս մшսին հш յտն ում են InfoPort.am-ի աղ բյուր նե րը։

Ինչպես InfoPort.am-ին հшյտնել էին Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ զո րшմ իավո րմա ն իր աղ բյուր ն եր ը, Արցախում ռուս խш ղաղա պահ նե րի ն ախ կին հր ա մա տա նшր Ռուստամ Մուրադովն է մեկ նել Բաքու՝ ռ ш զմ ագ ե ր իներ ին բե րելու ն պա տ ա կով։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/society/item/29783-2021-10-19-15-06-01.html

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *