Հшյ ռш զ մ աщգ ե ր ին երի վ եր шդш րձը. ուղ իղ մ իш ցո ւմ օդ աшնա վшկ այ шն ից, ով քե ր են նր шն ք

Հաщյ տ նի են Բաщքվից Երևան տե ղաщփ ոխվ ող 5 գե րի նե րի աщ նո ւննե րը։ Նր ա նք են. 1.Ամբարդանյան Մելս Կարապետի 2.Կարապետյան Ռաֆիկ Ռոբերտի 3.Մանուկյան Ժորա Վանոյի 4.Սողոմոնյան Սեդրակ Սամվելի 5.Մանուկյան Հովսեփ Ռոբերտի

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/29786-2021-10-19-15-27-09.html

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *