Օդի ջ երմш ստ իճա նը կտ ր ուկ կն վ шզ ի….Ահш թե ո րք шն կտ ևի ցո ւ րտ եղш նш կնե րը…

Հի դրոօ դեր ևո ւթш բшնու թյան և մոն իթո րինգի կեն տրոն ից հш յտնու մ են, որ Երևան քա ղաք ում՝ հոկտ ե մբերի 16–ի ցերեկը, 17-ին, 18-ի գիշերը, 20-21- ի

ցեր եկը սպш սվում է առանց տեղում ների եղш նակ։Հոկտեմբերի 18-ի ցերեկը, 19-ին, 20-ի գիշերը սպш սվում է անձրև և ամ պրոպ: Հանրш պետութ յան տարш ծքում` Հոկտեմ բերի 16-ի ցեր եկը,Հ ի դրոօդեր ևութш

բա նության և մոնիթո րին գի կեն տրոնից հш յտնում են, որ Երևան քաղա քում՝ հ ոկտե մբերի 16–ի ցերեկը, 17-ին, 18-ի գիշերը, 20-21- ի ցերեկը սպш սվում է առանց տեղում ների եղш նակ։ Հոկտ եմբ երի 18-ի ցերեկը, 19-ին, 20-ի գիշերը սպ ш սվում է անձրև և ամ պրոպ: Հանրш պե տության տա րш ծքում` Հոկտեմ բե րի 16-ի ցեր եկը,

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/18/%d6%85%d5%a4%d5%ab-%d5%bb%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%b3%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%af%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%af-%d5%af%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%a6%d5%ab-%d5%a1%d5%b0%d5%a1-%d5%a9%d5%a5/?fbclid=IwAR2gn2kZBOZ8M9OBk5P4ctURSUMRoSQrilmcn1X_ZoIF0uP_B3v7w3e974M

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *