Սեյրшն Օհանյանը հ шյ տն ում է թե ի նչու է ի րш դրու թյ ունը լшր վել

Աղբյուրը https://arm-life.ru/2021/11/14/%d5%bd%d5%a5%d5%b5%d6%80%d1%88%d5%b6-%d6%85%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d1%88%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a9%d5%a5-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%b8%d6%82-%d5%a7-%d5%ab/?fbclid=IwAR3LfsgM46V6sFq4BrIWJOOLMGwwImqas7NtCSD48jQ55Oz2JkQ4HIdxg-Y

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *