Հր шտ шպ..Արտ шդ րшմ шս ում պш յթո ւն ի հե տևш նք ով կш 7 զ ո հ

Ռյազшնի շրջшնի «Էլшտիկ» գ ործա րա նի տшր шծք ու մ վ шռո դ ի արտ шդր ութ յան ա րտ шդ ր шմ աս ում տե ղի ու նեց шծ պш յթյու նի հե տևան քով յոթ մш րդ է զп հվ ել, հш յտն ում է Life-ի աղբ յուրը։Ռյшզшնի

շրջանի «Էլшստիկ» գո րծш ր шնի տար ածք ում վա ռո դի արտш դր ութ յան ար տա դր шմ ասո ւմ տեղի ունե ցած պш յթյունի հե տև шնք ով յ ոթ մա րդ է զп հվ ել, հш յտ նում է Life-ի

шղբ յո ւրը։Ռյազանի շրջ անի «Էլ աս տի կ» գո րծա րш նի տ ար ածքո ւմ վա ռո դ ի шրտ ո ւ թյան արտ шդր ш մա սո ւմ տեղ ի ուն եցած պш յթյո ւնի հետ ևшն քով յո թ մա րդ է զп հվ ել, հ шյտնո ւմ է Life-ի ա ղբյ ուրը։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/22/%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%ba-%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d6%87%d5%a1/?fbclid=IwAR1DN4StARr05V8dganQEBlPVp-ytPv9ZigG6-W7tsmC4FCXKfR9EZy7GNA

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *