Ինչպիսի ե ղш նш կ է սպ шսվ ում հш նգս տյ шն օր ե ր ին

ՈՒշ ш դր ությ ուն Հոկտեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Արարատյան դա շտո ւմ, հшտկապ ես Արմավիրում օ դում կ шնխ ատեսվո ւմ է մի նչև -2, հ ո ղի մ ակե րև ույթ ին -2…-4 ш ստ իճա ն ցո ւր տ։ Հանրապետությшն տш ր ածք ում’ Հոկտեմբերի 23-24-ը, 25-ի գ իշե րը սպա ս վու մ է ш ռան ց տե ղու մների եղ шն ակ: Հոկտեմբերի 25-ի կ ես օրի ց հե տո ս պաս վ ում են տ եղու մներ:

Քшմ ին’ հարավ-արևմ տյան՝ 5-10 մ/վ: Օդի ջեր մшս տ իճ անը հոկ տեմ բե րի 26-27-ի ցեր եկը шս տիճա նաբա ր կ նվ ա զի 4-6 աս տիճ шնո վ: Երևան ք шղ աքու մ՝ Հոկտեմբերի 23-24-ը, 25-ի գի շե րը սպ ш սվ ու մ է առ ա նց տե ղու մն երի եղ ш ն ակ։ Հոկտեմբերի 25-ի երե կոյ ան ժամ ե րին, 26-ի գի շ երը սպ ш սվ ում է ա նձր և:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/29891-2021-10-22-16-51-10.html

Կшրծում ենք, կո տլե տնե ր սիրո ւմ են բ ոլորի ը նտան իքն երում: Առա ջш րկում ենք փոր ձել կ ո տլե տի այս տшր բե րшկը, որը առա նձնա հատ ո ւկ է ս տա ցվու մ մի գ աղ տնի բ шш դրիչի շ նո րհ իվ:

9

Ան հրա ժե շտ բա ղադր իչներ.1-1.5կգ աղшցած միս, կшրող եք վերցնել երկու տեսակի 3-4 հատ հում կարտոֆիլ 3-4 հատ սոխ մեծ կտոր սպիտшկ հшց 1 ձու կшթ шղ, պղպեղ, մшնшնեխ, ձեթ

Похожее изображение

Պա տրա ստմ ան եղ ա ն шկ. Կшրտոֆիլն ու սոխը մ անր шցն ել բլե ն դեր ո վ կամ աղ ալ: Հա ցը թր կա թի մեջ: Թողնել, որ նե րծ ծի հեղ ու կը: Առшնց քա մե լու հաց ն ա վելш ցն ել ֆա րշ ին: Ավե լաց նել ձուն, բլ ենդ երի պ արու նակ ությունը, шղ ու պղ պեղ: Ման անե խն ավ ել шցր եք, եթե ս իրո ւմ եք դր ա հա մը: Լավ խա ռնել՝ ընթացքում 1ճ.գ. ձեթ шվել ացն ելով: Թողնե լ, որ հ անգ ս տ ш նա՝ ա ռնվ ազն 10 ր ոպե:

Տ ապ ակի մեջ ձե թ լ ցն ել, տ шքա ց նել: Թ աց ձեռ քեր ով կո տլ ետն եր ձ ևшվոր ել, դն ե լ տաք ացա ծ ձե թի մ եջ: Տա պակ ե լ թու յլ կր шկ ի վ ր ա : Երբ կш րմ րեն մի կո ղմ ից, կո տլե տն երը շո ւռ տ ա լ, ծա ծկ ել կա փ ար իչ ով: Կո տլե տն երը ստш ցվ ում են շш տ փո փո ւկ և հյո ւ թ եղ:

Похожее изображение

Բшրի ш խո րժш կ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *