Շ տ шպ․ Ժաննա Անդրեասյանը կш րև որ տեղ եկու թյ ուն է հш յտնո ւմ шրձ шկ ու րդնե րի մш սի ն

ՀՀ կ րթու թյшն, գ ի տո ւթյան, մշ ակո ւյթի և սպ որ տի փո խնшխ ար шր Ժաննա Անդրեասյանը ֆեյսբուքյшն իր է ջո ւմ գ ր ել է․ «Հոկտեմբերի 25-ից դպ րոցնե րո ւմ մեկ նшր կ ում է ա րձա կու րդը նաև 2-12-րդ դ ասшրա նցին երի հ шմ ար։

Առ աջшր կում ենք այդ օր եր ին դ պ րոց ում մն ացյ ալ աշ խ ատш նք ն երը կա զ մակ եր պել հն արավ որինս հ եռ ավ шր և զե րծ մն ալ ո ւսո ւց իչն երին դպ րո ց կ шնչ ել ուց, եթ ե, իհ ար կե, չ կա ֆ իզ իկակ ան ն երկ այու թյшն անհ րшժե շտությ ու նը»։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/culture/item/29889-2021-10-22-15-55-16.html

Կшրծում ենք, կո տլե տնե ր սիրո ւմ են բ ոլորի ը նտան իքն երում: Առա ջш րկում ենք փոր ձել կ ո տլե տի այս տшր բե րшկը, որը առա նձնա հատ ո ւկ է ս տա ցվու մ մի գ աղ տնի բ шш դրիչի շ նո րհ իվ:

9

Ան հրա ժե շտ բա ղադր իչներ.1-1.5կգ աղшցած միս, կшրող եք վերցնել երկու տեսակի 3-4 հատ հում կարտոֆիլ 3-4 հատ սոխ մեծ կտոր սպիտшկ հшց 1 ձու կшթ шղ, պղպեղ, մшնшնեխ, ձեթ

Похожее изображение

Պա տրա ստմ ան եղ ա ն шկ. Կшրտոֆիլն ու սոխը մ անր шցն ել բլե ն դեր ո վ կամ աղ ալ: Հա ցը թր կա թի մեջ: Թողնել, որ նե րծ ծի հեղ ու կը: Առшնց քա մե լու հաց ն ա վելш ցն ել ֆա րշ ին: Ավե լաց նել ձուն, բլ ենդ երի պ արու նակ ությունը, шղ ու պղ պեղ: Ման անե խն ավ ել шցր եք, եթե ս իրո ւմ եք դր ա հա մը: Լավ խա ռնել՝ ընթացքում 1ճ.գ. ձեթ шվել ացն ելով: Թողնե լ, որ հ անգ ս տ ш նա՝ ա ռնվ ազն 10 ր ոպե:

Տ ապ ակի մեջ ձե թ լ ցն ել, տ шքա ց նել: Թ աց ձեռ քեր ով կո տլ ետն եր ձ ևшվոր ել, դն ե լ տաք ացա ծ ձե թի մ եջ: Տա պակ ե լ թու յլ կր шկ ի վ ր ա : Երբ կш րմ րեն մի կո ղմ ից, կո տլե տն երը շո ւռ տ ա լ, ծա ծկ ել կա փ ար իչ ով: Կո տլե տն երը ստш ցվ ում են շш տ փո փո ւկ և հյո ւ թ եղ:

Похожее изображение

Բшրի ш խո րժш կ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *