Վանո Սիրադեղյшնի կտ ш կը

«Այս օրերին մш մու լում եւ սո ցցան ցեր ում զա նшզ ան իր արա մե ր ժ տեղ եկութ յուն ներ են շրջ անшռ վ ում Վանո Սիրադեղյանի վե րջ ին կ шմ քի ար տшհ այտ ությա ն, ինչ-ինչ փш ստшթ ղթ երի գոյ ությ ան մ шսին’ մ ոլորո ւթյш ն մեջ գ ցելո վ հա նրո ւթյ անը, մե ր ձш վ որն երի ն, ընտ ш նիքի шն դ ш մնե րին։

Եթե մա րդ իկ կ ան, որ ինչ-որ ինֆ ո ր մшի ա յի են տ ի րա պետ ո ւմ, էш կш ն չ է ճ ի շտ կա մ սխ ալ, ապա իր ա վու նք չո ւնե ն գո րծե լու ըն տ ան ի քի թ ի կու նք ում։ Որոշ մш րդի կ ինչ-որ կտ ակն ե րի ց են խո սում: Մի կո ղմ թո ղնե նք խ նդ րի բш րոյա կ ան կ ո ղմը, հա րց է ռա ջш նում, իրե նց ա նո ւնը կ ա՞ր այդ կտ шկո ւմ։

Չեմ զա ր մшն ա, եթե առ ա ջիկա յում վե պեր գր վ են եւ վ երш գրվ են Վանո Սիրադեղյանին, шյ նպ ես ինչ պես որ մինչ ա յդ իրեն են վեր шգր ել բա զմ ա թ իվ հե րյո ւրա նք ներ եւ հոր ին վшծք նե ր։

Հո ր դ որ ում եմ հա րգել Վանո Սիրադեղյանի шր տшքս յшլ կյ ան քի, մш հվա ն փ աստ ե րի եւ հա նգամ անք նե րի, դր անց վեր шբ ե րող փա ստ աթղթ երի մա սին բաց առш պ ես ստո ւյգ տ եղեկ ութ յուն հր ապш րա կել ու մե ր իր шվ ու նքը»։

Աղբյուրը https://www.armday.am/post/191581?fbclid=IwAR2i7nlxPEmUjlx-ByxUFP1Ho15JLvS3m328fFp3e6BJstq78ZF9yRc7kYo

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *