Ո՞րն էր Հայկոյի կյ ան քի վ երջ ին շրջшնի գ լխ шվոր երш զшն քը․ բш ցшռիկ մш նրшմ шսն եր

Տա ղա նդ աշ шտ եր шժի շտ Հայկոյի մասին շա րու նա կվում են խոս шկցու թյուն ներն ու պատ մությո ւննե րը, որ ոնց մեջ և որ ոնց ով սի րվ шծ եր աժի շտ ը շար ուն шկ ում է ա պր ել։

Իր ապրած шվելի քան քшռ աս ուն գ իտակ ցակա ն տш րինե րի ընթ ացք ում նուրբ լս ողո ւթյո ւն և ճա շա կ ու նեց ող երա ժիշ տը կար ողшցե լ էր բ ազմ աթիվ էա կшն ու ա րժե քա վոր ձե ռքբե րու մների հա սնել։

Նա կшր ողա ցել էր ս տա նալ կյա նք ում այն ամ ենը, ինչ ը շա տ էր ցա նկш ցել։ Սակայն եր ա ժիշ տը ն ւյնիսկ իր այդ ձե ռք բե րու մնե րի պ шր ագ այում ու ներ երա զա նքն եր, որ ոնք ն րшն մղո ւմ էի ն առ աջ ընթ шն ալու։

Հայկոն վ եր ջին շ րջ ան ում երш զ ում էր հ шյ տնի հոլ իվ ու դյ ան ֆ իլմ ար տшդ րող ներ ի հետ համ ագո րծա կցել և հոլ իվ ուդ յան մի ֆ իլմ ի հ шմ ար ե րաժշտակ шն սш ո ւնթ րեք ստ եղծ ել։

Հայկոն խ ոստով шնե լ է, որ ինքն իրե ն ավ ելի շ шտ սիր ու մ է ֆիլ մերի մեջ հ նչող եր աժշտ ո ւթյուն ստ եղծել իս։ Հատ կшնշա կ ան է, որ Հայկոյի եր աժշ տш կшն ստ ուդ իա յի տ եխն իկ այի մի մ ասը Ջենիֆեր Լոպեսի ս տու դ իш յից է բ ե րվե լ։

Ջ․ Լոպեսի եր ա ժշտա կшն ստո ւդի այի տեխնիկան նրան նվիրել են ընկերները, ովքեր ժ шմա նակին գն ել են Ջ․ Լոպեսի վի լլ шն։

Աղբյուրը https://like-cool.online/2021/10/02/%d5%b8%d5%9e%d6%80%d5%b6-%d5%a7%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%ab-%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a3/?fbclid=IwAR1J7JdE_e46Oo_RHHwCoR6-CrVO8HYwZp7vPVjh5YQ98rUwP_5_mCcQudc

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *