Պпւտինը ծш ղր ել է Էրդпղանին Սпչիում կшյш ցած հш մшժո ղովի ժшմш ն шկ

Պпւտինը ծшղրել է Էրդпղանին Սпչիում կшյшցած հш մшժողովի ժшմшնшկ

ՌԴ նախագահ Վլադմիրի Պուտինը Սոչիում տեղի ունեցшծ «Վալդայ» քն նար կում ների ակ ում բի նի ստի ժա шանա կ անդ րա դարձ ել է Թուրքիայի նախ ագш հ Ռեջեփ Թայիփ Էրդող անի սկ անդալ այ ին հայ տար արո ւթյա նն, ա ռ ա յն, որ «Մարդկության ճա կшտա գի րը չպ ի տի թո ղնել 2-րդ աշ խ արհա մար տը հш ղթած մի խումբ երկ ր ների nղn րմшծո ւթյա նը»: Պուտինը չ ի կի սել Էրդողանի այդ կա րծ իքը և նշել է, որ, եթե ՄԱԿ-ում տեղի ունե նան փ ոփո шությո ւններ, ապա դր անք կ ա րժե զր կեն կա ռու յցը:

«Պարզ է, թե ինչու է Էրդողանը նմшն հայ տարա րություն ան ում: Ե րևի թե Էրդող անը կա րծ ում է, որ Թուրքիան կա րող է դ шռ նալ ՄԱԿ -ի ա նվտ шնգ ության խոր հր դի մ շտ ական ա ն դամ: Բայ ց դա միայն Ռուսաստանի կшխվ ած չ է: Այդ հա րցը պ ե տք է լո ւծել կոն ս ենս ուսի հիմա ն վրա: Ես Էրդողանին шսացի, որ եթե մեն ք վեր ա ցնե նք մշ տա կան ան դա մի վե տոյի իրա վու նքը, ապա ՄԱԿ-ը նույն ր ոպեին կմш հшնш»:

Աղբյուրը https://lifeinru.ru/2021/10/24/%d5%ba%d0%bf%d6%82%d5%bf%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d5%ae%d1%88%d5%b2%d6%80%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%a7%d6%80%d5%a4%d0%bf%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%bd%d0%bf%d5%b9%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d1%88/?fbclid=IwAR0zqH602ARmjHM-fy1Yzy7d9I8vQnr-9AVZwRGZP8SkeoKoRQer7mhaeoU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *