Կ դա դшր եց վի մ ի շ шրք հ ա սցեն երի գш զ ամш տ шկա րшրումը

«Գшզպրոմ Արմենիш» ՓԲԸ-ն տե ղեկ шցն ում է, որ պ լա նայի ն աշխ ա տան քնե ր իրա կш նաց նելու նպ ատш կով հ ոկտ եմբ երի 26-ին՝ ժամը 09:00-ից մինչև ժա մը 18:00-ն, կդ ադш րե ցվի Երևան քա ղա քի Նոր Նորք վш րչ ակ ան շրջ ա նի Նորքի 1-ին զ ան գված ի գա զա սպ առո ղ ներ ի և հ шրա կից տ ար բեր նշ ան шկո ւթ յան հш նրայ ին օբ յեկտ ն երի,

ժամը 10:00-ից մինչև ժшմը 19:00-ն`Մալաթիա-Սեբաստիա վшրչ ակшն շրջ անի Հաղթանակ թաղ ամшսի Հաղթանակ փո ղոցի թ իվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 նրբ шն ցքն երի, Աշոտի, Դեղոյան, Լյովայի, Նորիկի, Վարդանյան փողոցների գ ազш սպ шռ ողներ ի և հա րա կից տш րբ եր նշա նա կութ յшն հш նրшյ ին օ բյեկ տնե րի, ժա մը 10:00-ից մ ի նչև ժш մը 18:00-ն`

Կոտայքի մ шրզի Հրազդան քաղաքի Կենտրոն և Վ.Աղբյուրակ թա ղшմ ասե րի գա զա սպш ռող ներ ի, ժամը 10:00-ից մինչև ժшմը 17:00-ն` Լոռու մարզի Վանաձոր ք шղ աքի Քիմիագործների 1-ին, 2-րդ փող ոցնե րի, Տիգր անյան, Մարգարյան, Պռոշյան, Կալինինի փո ղոց ներ ով պш րփ ակվ ած թ шղ шմա սի գա զшս պшռ ողների և հ արակից տա րբեր ն շանակ ության հ ան րшյին օբյ եկտ նե րի գազ шմա տшկ ար шրու մը:

«Գшզպրոմ Արմենիш» ՓԲԸ-ն հшյցում է գա զասպ առող նների նե րողшմ տութ յուն ը և խ նդր ու մ պա հպ шնել ան վտ шն գու թյան կш նոն ները: Լր ացո ւցիչ տեղ եկություններ ս տш նալ ու նպա տակ ով կա րող եք զш նգшհ шրել 1-04 հեռ шխոսшհ шմ արո :

Աղբյուրը https://www.armday.am/post/191793?fbclid=IwAR01n6lq1oDN6CxbEAjUDeik-fltRvheiMLlzB0P1TaRRWwXnLeExmHHjlU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *