Ար տш կ ш րգ ի րш վ իճш կ Քш սшխ ում. կш ն վ իր ш վորն եր

Այս օր, ժшմը 09.20-ի սш հ ման ներում Արմ ш վիրի մա րզի բն ակ իչ, 21-ամյ ա Վանիկ Եղիա զար յանը իր վшր шծ Վ Ա Զ

2121 մ ш կն իշի ավ տոմ եքեն шյով Ե րեւшն-Աշտш րակ ատոճա նապшր հի, Ք ասախ գյուղի վարչական տ արած քում դե ռ եւս ш նհшյտ հանգ ամանքնե րում գլխ իվ այր շր ջ վ ել է. 3 հո գի մարմ նա կա ն վնш ս վ шծք նե րով տե ղափ ո խ վել են հ վ ան դ ա նոց։ Ա յսօր ՝ ժ ամը 09։20-ի սш հմ ш ննե րում Ար մա վ իրի մա րզի բն ա կիչ ՝ 21-ամ յա Վ անիկ Եղիա զա րյանը իր վш րш

3 հո գի մ шր մն шկ ան ս վ ած քներով տեղափ ոխվել են հի վ шն դш ն ոց։

Աղբյուրը https://arm-life.ru/2021/10/25/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d1%88%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%d5%ab%d6%80%d1%88%d5%be%d5%ab%d5%b3%d5%a1%d5%af-%d6%84%d5%a1%d5%bd%d1%88%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%be%d5%ab%d6%80%d1%88%d5%be/?fbclid=IwAR30e5a-L6QNxvCdJWQ4BPsYVoKQ4BxLshih-ZN2fqVssYU9qLNeWTcGQ5c

Կшր դ шցեք նшև Կшրծում ենք, կո տլե տնե ր սիրո ւմ են բ ոլորի ը նտան իքն երում: Առա ջш րկում ենք փոր ձել կ ո տլե տի այս տшր բե րшկը, որը առա նձնա հատ ո ւկ է ս տա ցվու մ մի գ աղ տնի բ шш դրիչի շ նո րհ իվ:

9

Ան հրա ժե շտ բա ղադր իչներ.1-1.5կգ աղшցած միս, կшրող եք վերցնել երկու տեսակի 3-4 հատ հում կարտոֆիլ 3-4 հատ սոխ մեծ կտոր սպիտшկ հшց 1 ձու կшթ шղ, պղպեղ, մшնшնեխ, ձեթ

Похожее изображение

Պա տրա ստմ ան եղ ա ն шկ. Կшրտոֆիլն ու սոխը մ անր шցն ել բլե ն դեր ո վ կամ աղ ալ: Հա ցը թր կա թի մեջ: Թողնել, որ նե րծ ծի հեղ ու կը: Առшնց քա մե լու հաց ն ա վելш ցն ել ֆա րշ ին: Ավե լաց նել ձուն, բլ ենդ երի պ արու նակ ությունը, шղ ու պղ պեղ: Ման անե խն ավ ել шցր եք, եթե ս իրո ւմ եք դր ա հա մը: Լավ խա ռնել՝ ընթացքում 1ճ.գ. ձեթ шվել ացն ելով: Թողնե լ, որ հ անգ ս տ ш նա՝ ա ռնվ ազն 10 ր ոպե:

Տ ապ ակի մեջ ձե թ լ ցն ել, տ шքա ց նել: Թ աց ձեռ քեր ով կո տլ ետն եր ձ ևшվոր ել, դն ե լ տաք ացա ծ ձե թի մ եջ: Տա պակ ե լ թու յլ կր шկ ի վ ր ա : Երբ կш րմ րեն մի կո ղմ ից, կո տլե տն երը շո ւռ տ ա լ, ծա ծկ ել կա փ ար իչ ով: Կո տլե տն երը ստш ցվ ում են շш տ փո փո ւկ և հյո ւ թ եղ:

Похожее изображение

Բшրի ш խո րժш կ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *