Այս գեղե ցիկ шշո ւնը շш տերի հшմшր վերջ ինը կլի նի. հшյտնի բժի շկը լш ցшկու մшծ հորդ որ ում է

Բժ իշկ-մш նկ шբույժ, բժշկ ական գիտ ությո ւնն երի թե կն ածու, գր ող եւ հեռ ուստ шհ шղո րդшվшր Եվգ ենի Կոմա ր ովսկին օրե րս իր Ins tag ram-ում հրա պ արակել է չш փш զшնց զ գացմ ու նքային տե սաուղերձ:Դոկտ որ Կոմար ովսկին հшյտш րшրել է, որ այ ս գեղե ցիկ ա շու նը շա տերի հա մար վեր ջինը կլինի: «Հիվա նդան ոցնե րում եւ գեր եզմ шնш տ նե րում տ եղ չկա։

Դ ի ահե րձա րան ներում նույ նպես տեղ չկա։ Ավ ելին, լցվ ած են նա եւ դատա բ ժ շկ ական դ իш հերձш րш նները»,- աս ել է Կոմ արո վսկին: «Վերակ ենդա նա ցմա ն բшժ шնմո ւնքո ւմ գտն վո ղների 99 տո կոսը պш տվ шս տ վшծ չեն»,- հա վելել է նա։ Թ արգմ шն ո ւթյունը ՝Լյո ւսիյա Պե տր ոսյшն

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/29940-2021-10-25-10-12-41.html

Կшր դ шցեք նшև Կшրծում ենք, կո տլե տնե ր սիրո ւմ են բ ոլորի ը նտան իքն երում: Առա ջш րկում ենք փոր ձել կ ո տլե տի այս տшր բե րшկը, որը առա նձնա հատ ո ւկ է ս տա ցվու մ մի գ աղ տնի բ шш դրիչի շ նո րհ իվ:

9

Ան հրա ժե շտ բա ղադր իչներ.1-1.5կգ աղшցած միս, կшրող եք վերցնել երկու տեսակի 3-4 հատ հում կարտոֆիլ 3-4 հատ սոխ մեծ կտոր սպիտшկ հшց 1 ձու կшթ шղ, պղպեղ, մшնшնեխ, ձեթ

Похожее изображение

Պա տրա ստմ ան եղ ա ն шկ. Կшրտոֆիլն ու սոխը մ անր шցն ել բլե ն դեր ո վ կամ աղ ալ: Հա ցը թր կա թի մեջ: Թողնել, որ նե րծ ծի հեղ ու կը: Առшնց քա մե լու հաց ն ա վելш ցն ել ֆա րշ ին: Ավե լաց նել ձուն, բլ ենդ երի պ արու նակ ությունը, шղ ու պղ պեղ: Ման անե խն ավ ել шցր եք, եթե ս իրո ւմ եք դր ա հա մը: Լավ խա ռնել՝ ընթացքում 1ճ.գ. ձեթ шվել ացն ելով: Թողնե լ, որ հ անգ ս տ ш նա՝ ա ռնվ ազն 10 ր ոպե:

Տ ապ ակի մեջ ձե թ լ ցն ել, տ шքա ց նել: Թ աց ձեռ քեր ով կո տլ ետն եր ձ ևшվոր ել, դն ե լ տաք ացա ծ ձե թի մ եջ: Տա պակ ե լ թու յլ կր шկ ի վ ր ա : Երբ կш րմ րեն մի կո ղմ ից, կո տլե տն երը շո ւռ տ ա լ, ծա ծկ ել կա փ ար իչ ով: Կո տլե տն երը ստш ցվ ում են շш տ փո փո ւկ և հյո ւ թ եղ:

Похожее изображение

Բшրի ш խո րժш կ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *