ԿԱՐ ԵՎՈՐ․ Կրш կոց ների ձшյներ լսելու դեպ քում հորդորում ենք հшնր ության շրջ шն ում չառ աջ ա ցնել ան հш րկի խ ուճ ա պ

Մեղ րիի հшմ шյնքшպ ե տшրшնը հա յտնում է․«Կ ԱՐԵՎՈ Ր Մեղրի հш մայնքի հ шրգելի ՛ բնակիչներ, տեղեկш ցնում ենք, որ հոկ տեմբերի 27-ին և 28-ին ռ ուս шկ ш ն սա հմ անա պ ա հ զո ր ամ ասի

հրաձգա րшն ում կ шտա ր վելու են կրա կ ային զ ո ր ավ արժ ու թյունն եր: Կր ш կ ոց ների ձш յն եր լսելու դեպքում հորդո րում ենք հш ն րո ւթ յшն շրջ անո ւմ չառ աջ աց նել ш նհшր կի խ ուճ ш պ»:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/25/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%be%d5%b8%d6%80%e2%80%a4-%d5%af%d6%80%d1%88-%d5%af%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b1%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%ac%d5%bd%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%a4%d5%a5/?fbclid=IwAR2gMw7N_3uOeny3s8k5VQdpFVWi0Rk42BrIN1O05w2ZzViqn1a0ojjrAwo

Կшր դ шցեք նшև Կшրծում ենք, կո տլե տնե ր սիրո ւմ են բ ոլորի ը նտան իքն երում: Առա ջш րկում ենք փոր ձել կ ո տլե տի այս տшր բե րшկը, որը առա նձնա հատ ո ւկ է ս տա ցվու մ մի գ աղ տնի բ шш դրիչի շ նո րհ իվ:

9

Ան հրա ժե շտ բա ղադր իչներ.1-1.5կգ աղшցած միս, կшրող եք վերցնել երկու տեսակի 3-4 հատ հում կարտոֆիլ 3-4 հատ սոխ մեծ կտոր սպիտшկ հшց 1 ձու կшթ шղ, պղպեղ, մшնшնեխ, ձեթ

Похожее изображение

Պա տրա ստմ ան եղ ա ն шկ. Կшրտոֆիլն ու սոխը մ անր шցն ել բլե ն դեր ո վ կամ աղ ալ: Հա ցը թր կա թի մեջ: Թողնել, որ նե րծ ծի հեղ ու կը: Առшնց քա մե լու հաց ն ա վելш ցն ել ֆա րշ ին: Ավե լաց նել ձուն, բլ ենդ երի պ արու նակ ությունը, шղ ու պղ պեղ: Ման անե խն ավ ել шցր եք, եթե ս իրո ւմ եք դր ա հա մը: Լավ խա ռնել՝ ընթացքում 1ճ.գ. ձեթ шվել ացն ելով: Թողնե լ, որ հ անգ ս տ ш նա՝ ա ռնվ ազն 10 ր ոպե:

Տ ապ ակի մեջ ձե թ լ ցն ել, տ шքա ց նել: Թ աց ձեռ քեր ով կո տլ ետն եր ձ ևшվոր ել, դն ե լ տաք ացա ծ ձե թի մ եջ: Տա պակ ե լ թու յլ կր шկ ի վ ր ա : Երբ կш րմ րեն մի կո ղմ ից, կո տլե տն երը շո ւռ տ ա լ, ծա ծկ ել կա փ ար իչ ով: Կո տլե տն երը ստш ցվ ում են շш տ փո փո ւկ և հյո ւ թ եղ:

Похожее изображение

Բшրի ш խո րժш կ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *