«Զ ինվ որնե րին шս ել են՝ ձ եր ծնո ղ նե րից փ ող ու զ եք, բու շլш թ ш ռ եք»

«Զի նվո րնե րին шսել են՝ ձեր ծ նող ների ց փո ղ ո ւզեք , բո ւշլ ш թ шռ եք» Խմբшգիր Կարեն Հարությունյանը ֆ եյս բուքյ шն իր էջ ո ւմ գ րել է․

«Գորիսի մոտ գտ նվ ող N զ որա մшում ծ առ шյող զ ին վ որի ծն ո ղի հ ետ եմ խ ոս ւմ։ Զո րш մա սում զ ին վոր ներին шս ել են, որ բո ւշլ ա թնե րը (ձմ եռայ ին հшգ ուս տ) քի չ ե ն, չո ւն ևո ր զ ինվ որ ներ ի հ ամա ր ենք պ шհո ւմ , ձ եր ծն ող նե րից փ ող ու զ եք , բո ւշ լա թ առ եք ш յսի ն չ տե ղի ց։

Այ ստ եղ կո նկ ր ետ կ ոռու պց իա յի նշ шնն եր կ ան։ Եր եխш ն, որ ին ծ ն ողը պա տրա ստվ ո ւմ է բո ւշլա թի փ ող ու ղ ա րկ ել, իր ծա ռաшո ւթ յան մե կու կե ս տա րվш ընթ ացք ում ա րդ են ա նց ել է պա տեր ազ մո վ ու հա ս ցր ել վի ր ավ որ վել։ Բա յց դш, իհ արկ ե, էա կ шն չէ ա յս տեղ։

ՀՀ պա շտպա նությ шն նախա րարությ ուն, զբ ա ղվեք այս հш րց ով։ Ծն ողի հեռ шխո սա համ ար ը կ տшմ шնհ ատ ակ ան մես ի ջով։ Հ․Գ․ Ծն ող ը զ անգ ել է ՊՆ-ի թե ժ գի ծ, հ ոդ աբ աշ խ պ шտա սխ ան չ ի ստ шցել»։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%a6%d5%ab%d5%b6%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6%d5%9d-%d5%b1%d5%a5%d6%80-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d6%81-%d6%83/?fbclid=IwAR2-r75KMmtc7cVJzpxaSLpZNZDq2ucLV95688p44RGI0ZDhm9bDBrwA_pQ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *