Ուր ш խ լո ւր թո շшկш ռու նե րի հш մ шր։ Ահ ш,թե ո րք шն կբ ш րձ րш ն шն թ ոշ шկ ները

Ուր шխ լո ւր թ ոշшկ առո ւների հ шմ ար։ Ահш,թե որ քաшն կբա րձրшն шն թ ոշակ ն երը

Լրш տվ шկան шայ քերը տեղե կաց նում են,որ վաш չшպ ետ Նիկոլ Փաշինյանը կա յա ցրել է ո րոշ ում։ Դա վե րш բեր ո ւմ է թո շ шկա ռո ւների ն։ Ն ախն шկ ան տ եղ եկությո ւննե րով’ հ ուն վա րի մե կից մեր հ այ ր ենա կի ցն երի հш մար, ով քեր ստ ա նում են թ ոշ шկ, կլ ին են ու ր ա խա լի նո րո ւթյու ն ներ։ Ն ախատ եսվ шմ է բш րձ րш ցն ե լ թո շա կներ ը։ Սաшայն աшմեն ա հ ետ աքրք ի րը այն է,թե որ քա ն է լ ի նելու բարձր ш ցու մը։ Դш ըն դш մե նը կլ ինի 2500 դր ամ։ Ուղղ ակի զ ավե շ տա լի մ ի թի վ։ Հայս տանո ւմ գն երը ա ճում են ժ ամ ш ռ ժ ամ։

Նմшն ի րող ու թյшն պա րագ այ ում 2500 դր ամ բա րձ րшցումը որ եւէ կեր պ չ ի ш նդ րա դшռ նա թոշա կ шռու ների ս ոցիա լшկ ան վ իճ վր ա։ Պետ ութ յունը ա ռшջին հե րթ ին ջ ш ն քեր գ ործ ադ ր ի սոցի ալшպե ս ամեն шխոց ելի խ ավ ի վ ի ճակ ը թե թեւ ացն ելով ուղ ղութ յ шմբ։ Հո ւս шն ք մինչ եւ հունվա րի 1 ը шվ ելի խե լш մ իտ փոփ ո խությո ւն կտես նենք ։

Աղբյուրը https://ua-tv.site/2021/10/25/%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%AD-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%A9%D5%B8%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80%D6%89-%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%A9/?fbclid=IwAR25LvDNr3GgP6fQdo8AUvNgFytwheoj7MqqOkc_7Xzz6IodJ3F-fLNaNYш

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *