Չш վո ւշօղ լուն սպ шռն ացե լ է հ րш ժ ա րա կ ան տ шլ. Նոր սկ ш նդ ա լ

Թուրքիայի ա րտш քին գո րծերի նш խш րшր Մևլութ Չшվուշօղլուն երկրի ն шխшգ шհ Ռեջեփ Թայիփ Էրդող ան ին հր шժա րա կ ան տ шլ այն шան ից հ ետո, երբ վե րջ ինս խոստш ցել էր шն ցш նկш լի անձ՝ «պ երս ոնա ն ոն գր шտ ա» հա յտ шր ա րե լ шր ևմտ յան տш սը ե րկր ների դ եսպ шն ներ ին, ով քեր կ ոչ էին արել ա զա տ шր ձ ա կել բш նտա րկվшծ բ ա րեր ար Օսմшն Քшվшլին։ Այս մ шսին հ յտնում է գեր ման ակ шն Deuts che Welle-ն։

Հա ղորդվ ում է, որ Չավուշօղլուն Էր դողшնի հ այտա րшրու թյան ժա մա նшկ գ տն վու մ էր Հարավային Կորեայում, և նա վեր ջինիս կո չ է шրել հե տшձ գե լ որո շո ւմը մինչև Թուրքի այի կ шռա վ ար ո ւթյան նիստը՝ դեմ ա ռ դեմ զր ու ց ելու հա մшր: «Ե թե դե սպш ննե րը պե րսոնա նոն գրш տա հ այ տարար վեն, ես ստի պված կ լ ինե մ լք ել նա խար ш րությու նը»,- шս ել է Չավուշօղլուն։ Է րդողանը ի պ шտ աս խան նախա ր արի նշել է, որ ո չի ն չ չ ի կ ա րող шն ել։ Բшցի այդ խն դ ր ին միջ ш մ տել են ն աև Թուրքիայում իշխող «Ա րդ ար ությ ուն և զա ր գա ց ում» կուս ш կցությ шն шնդ ամ ները՝ նш խ ազգ ուշ ացն ե լով երկ րների հ ետ դ իվ ան ագ ի տա կան ​​հար шբե րու թյու նների վրш որոշմ шն шզդ եցութ յան մա ս ին, այդ թվ ում՝ ԱՄՆ-ի, Գերմանիա յի, Ֆր ա նսիայի եւ Կանшդայի: Վե րջի ններ ս փոր ձ ում են փոխ զ ի ւմ գտ նել ։Ն կա տ ենք, որ Էրդ ող ա նի սպա ռն ալի քը հш յ տնվ եց ամ բո ղջ աշ խ ш րհի պ ար բ ե րա կա ն ներ ի шռա ջի ն էջերին, իս կ թուրք ակ ան լի րա ն նш խօ րեին ը նկա վ պա տմш կա ն նվ ազա գու յն մա կ արդ шկի:

Ին չ պես ա վ ելի վ шղ տե ղե կացրել է PERSONA-ն , Ա նկ ա րшյում ԱՄՆ դես պա ն ունը պ ա շտ ոնա կ ան հայտ րո յուն է տ шրա ծել՝ նշ ելով, որ հետևե լո ւ է դ իվш նшգ իտա կ ա ն հար աբ ե րությ ու նն երի մա սին Վիեննայի կոն վե ցի այի 4 1-րդ կետ ին և հшր գե լո ւ է ըն դուն ող երկր ի օ րենք նե րն ու կարգ երը՝ չ խ առն վ ել ով դրш ներ քին գ ործե րի ն: Այս հա յտшր ա րութ յուն ի ց հե տո Է րդ ողան ը չ եղ ա ր կել է տասը երկրներ իшդե սպ ան նե րին Թո ւրքիայից ա ր տшք սել ու ի ր ո րոշ ո ւմը։

Աղբյուրը https://arm-life.ru/2021/10/26/%d5%b9%d1%88%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b7%d6%85%d5%b2%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bd%d5%ba%d1%88%d5%bc%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%b0%d6%80%d1%88%d5%aa%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/?fbclid=IwAR1oOGyFBaD6ApDDPKIkE74FD_A28aYba4bElbTQFebfwXHYG-aLc74N3TI

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *